previous image button
next image button
close fullscreen container

Esmu gandarīta, ka gan būvniecības procesa laikā, gan pēc tā pabeigšanas ēkas drošības un ilgtspējas jautājumiem tika veltīta pastiprināta uzmanība, un pat veiktās ārkārtas drošības pārbaudes rezultāti, pieaicinot augsti kvalificētus būvniecības nozari uzraugošo institūciju speciālistus, apliecināja ēkas atbilstību augstākajām drošības un kvalitātes prasībām.

Ināra Pētersone, VID ģenerāldirektore (2013 - 2016)

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam
2008
2008
2011
2012
2014
2014
Projekta sagatavošana
2008
Būvprojekta izstrāde
2008
Būvdarbu līgums
2011
Būvdarbi
2012
Nodošana ekspluatācijā
2014
Nodošana klientam
2014

VNĪ realizētā jauno Valsts ieņēmumu dienesta vienotā administratīvo ēku kompleksa būvniecības projekta rezultātā iestādes struktūrvienības vairs neatrodas izkaisītas 14 dažādās adresēs, no kurām daļa bija sliktā tehniskā stāvoklī.