previous image button
next image button
close fullscreen container

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Valmieras drāmas teātra ēkā Lāčplēša ielā 4, Valmierā.

Ēkai tiks siltināts jumts un bēniņu pārsegums, cokols, ārsienas, nomainīti esošie koka un PVC logi, ārdurvis, pilnveidota apkures sistēma, izveidota ventilācijas un aukstumapgādes sistēma, apgaismes ķermeņi (tajā skaitā prožektori) tiks nomainīti pret energoefektīviem.

Veiktie energoefektivitātes pasākumi palielinās komforta līmeni Valmieras drāmas teātra telpās. Teātra darbinieki iegūs komfortablāku un pozitīvāku darba vidi, bet skatītājiem būs patīkamāk apmeklēt izrādes. Būtiski – ne mazāk kā par 49% gadā - samazināsies izmantotā siltumenerģija, tādējādi teātris varēs maksāt mazāk par komunālajiem pakalpojumiem (siltumu un elektrību) un ietaupīt finanšu līdzekļus. Valmieras iedzīvotāji un viesi iegūs mūsdienīgu un pievilcīgu vidi.

Valmieras drāmas teātra ēka ir vērtīgs sava laika modernās arhitektūras piemērs un kultūrvēsturisks objekts. Ēka ir celta 1996.gadā bijušā Latviešu biedrības nama vietā pēc arhitektu M.Ģelža, O.Upacieres un J.Guseva projekta. Tā ir liela apjoma moderna mūra ēka ar divām zālēm, teātra muzeju, mākslas salonu un kafejnīcu.

Valmieras teātrim tas ir liels izaicinājums – atkal kaut daļēji atgriezties rekonstrukcijas fāzē. Ceram, ka pēc rekonstrukcijas teātris varēs lepoties ar to, ka kļuvis videi draudzīgāks, samazināsies uzturēšanas izmaksas un iekštelpās būs mājīgāk. Aiz katra jaunuma, kas tika nosaukts, ir mūsu cerības par Valmieras teātra spēju palielināt jaudu un efektīvāk strādāt, ekonomējot cilvēku darbu un domājot par skatītājiem un mākslu, netērējot tik daudz laika ikdienas sadzīvei, kā tas notiek tagad.

Evita Ašeradena,
Valmieras drāmas teātra direktore

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2017
2019
2021
2023
2024
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbu līgums
2021
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024
 tabs_alt_img

Projekta mērķis
Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Lāčplēša ielā 4, Valmierā, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks veicināta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un efektīvāka energovadība.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības:
Bēniņu pārseguma un jumta siltināšana, ārsienu siltināšana, cokola siltināšana; esošo koka un PVC logu un ārdurvju nomaiņa; apkures sistēmas pilnveidošana; ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas izveide, energoefektīvu apgaismes ķermeņu (t. sk. prožektoru) nomaiņa u. c.

Projekta kopējās plānotās izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 10 411 498 EUR  (ar PVN), t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM 4.2.1.2. pasākuma ietvaros 4 547 275 EUR,  valsts budžeta finansējums - 5 856 275 EUR, VDT sedz izmaksas 7 948 EUR apmērā.

Projekta identifikācijas numurs: 4.2.1.2/18/I/019.

11.01.2019. saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums par projekta iesnieguma Nr.4.2.1.2/18/I/019 “Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā” apstiprināšanu.
03.01.2019. izsludināts projektēšanas atklāts konkurss Nr.VNĪ/2018/7/2-2/AK-64 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā Lāčplēša ielā 4, Valmierā”, kura ietvaros saņemti 3 piedāvājumi projektēšanas darbu izpildei.
12.02. un 26.02.2019. Valmieras drāmas teātrī piegādāti jauni skatuves prožektori, nomainot tos pret vairāk nekā 30 gadus nokalpojušajiem, tādējādi sasniedzot vismaz 50% elektrības patēriņa samazinājumu.
16.05.2019. paziņoti projektēšanas iepirkuma rezultāti un 23.05.2019. saņemta sūdzība par projektēšanas iepirkuma rezultātu.
19.07.2019. saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, kas aizliedz slēgt līgumu ar iepirkuma uzvarētāju un atkāroti jāpārvērtē saņemtie piedāvājumi.
12.09.2019. Paziņoti atkāroti pārvērtētie projektēšanas iepirkuma rezultāti.
28.10.2019. Noslēgts projektēšanas līgums ar SIA “SESTAIS STILS” un uzsākti projektēšanas darbi.
24.02.2020. Saņemtas SIA “SESTAIS STILS” izstrādātās skices, tālāk veicot projektēšanas darbus teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai un citu nepieciešamo pārbūves darbu īstenošanai.
24.08.2020. Valmieras pilsētas būvvaldē iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā “Valmieras drāmas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un pārbūves būvprojekta izstrāde.”

02.11.2020. Noslēgta papildu vienošanās ar SIA “SESTAIS STILS” par aktuālā projektēšanas apjoma izpildi.
25.05.2021. Izsludināts būvdarbu iepirkums būvprojekta “Valmieras drāmas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai.
07.07.2021. Būvdarbu iepirkumā saņemti 9 piedāvājumi ar finanšu piedāvājumiem sākot no svārstās no  6,56 milj. EUR līdz 8,48 milj. EUR bez PVN apmērā.
27.07.2021. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par būvdarbu iepirkuma uzvarētāju – pilnsabiedrība “SBSC" par finanšu piedāvājumu 6 570 011.31 EUR bez PVN apmērā.
02.10.2021. Noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību “SBSC”.
02.11.2021. Uzsākti būvdarbi objektā.
19.10.2022. Starp VNĪ un pilnsabiedrību "SBSC"  noslēgta vienošanās par līguma izbeigšanu.
26.10.2022. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pieķirt līguma par neatliekamiem būvdarbiem VDT slēgšanas tiesības "SIA AIMASA".
26.01.2023. Atklāta iepirkuma konkursa izsludināšana.
21.03.2023. Saņemto piedāvājumu izskatīšana.
16.05.2023. Noslēgušies neatliekamie būvdarbi, noslēgts līgums par atlikušajiem būvdarbiem un objekts nodotos būvuzņēmējam SIA “AIMASA” atlikušo būvdarbu veikšanai – norit būvdarbi.
27.11.2023. Pabeigti ēkas fasādes izbūves darbi.
27.11.2023. Pabeigti ēkas jumta izbūves darbi.
27.11.2023. Pamati nosiltināti 95% no kopējā ēkas apjoma.
27.11.2023. Fasāžu (jaunā apjoma) stiklošanas darbi pabeigti.
27.11.2023. Black Box zāles fasādes (lameles) montāža pabeigta, turpinās fasādes (gar Lāčplēša ielu) kasešu apakš konstrukciju montāža.
27.11.2023. Black Box zāles iekšdarbi (akustisko paneļu montāža) pabeigta.
27.11.2023. Ēkas jauno ārdurvju montāžas darbi pabeigti 45%
27.11.2023. Inženiertehniskām komunikācijas (iekšējās) pabeigtas 88%, (ārējās) pabeigtas 92%.

Informācija atjaunota: 27.11.2023