previous image button
next image button
close fullscreen container

|
Projekta mērķis ir nodrošināt ēkas pielāgošanu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras vajadzībām, vienlaicīgi atjaunojot ēkas tehnisko un vizuālo stāvokli.

Projekta rezultātā tiks atjaunots ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7607), kā arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras darbinieki tiks nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošām darba telpām.

Lai veiktu visus nepieciešamos darbus, uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, nodrošinātu tās ilgmūžību un ierīkotu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras vajadzībām atbilstošas telpas, atbilstoši MK rīkojumam ir piešķirts finansējums 24767921 EUR (ar PVN) apmērā.

Ēka Kalpaka bulvārī 6, Rīgā ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7606), kas celta kā īres nams. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa «Rīgas vēsturiskais centrs» (aizsardzības Nr.7442) teritorijā un ir tā daļa. Kalpaka bulvāris ir viens no bulvāriem Rīgas Bulvāru lokā (Rīgas vēsturiskās apbūves teritorija pilsētas kanāla abās pusēs), kas ir tika izveidots 19.gadsimta otrajā pusē, apbūvējot pilsētas nocietinājumu zonu.

Projekta rezultātā tiks atjaunots ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7607), kā arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras darbinieki tiks nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošām darba telpām.

Alīna Skobeļeva,
VNĪ Attīstības projektu vadītāja

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2022
2024
2025
2026
2026
Projekta sagatavošana
2022
Būvprojekta izstrāde
2024
Būvdarbi
2025
Nodošana ekspluatācijā
2026
Nodošana klientam
2026