previous image button
next image button
close fullscreen container
Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2016
2016
2018
2020
Projekta sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2016
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2020
Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota transporta pamata infrastruktūra robežšķēršošanas vietā (RŠV) “Silene” un RŠV “Urbāni”, lai samazinātu robežšķērsošanas laiku, rindas uz valsts reģionālās nozīmes autoceļa P68 un RŠV caurlaides spēju. Iekļaujot vienotas satiksmes brauktuves izbūvi un satiksmes drošībai atbilstošus transporta un gājēju satiksmes risinājumus visā posmā, tiks izveidota videi draudzīga un ērta transporta sistēmas sastāvdaļa, turklāt ņemot vērā RŠV attīstības priekšnosacījumus vietējā un starptautiskajā līmenī. Tiks panākta Eiropas Savienības normatīvajām slodzēm atbilstoša segas nestspēja, vienlaikus nodrošinot autobraucēju, gājēju un velosipēdistu komfortu un drošību.

Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

"Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas, saturu pilnībā ir atbildīgs  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".
 

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
ENI-LLB-0-246 Silene
, projekta identifikācijas kods_EKI_SILENE.

Projekta mērķis: 
Uzlabot transporta pamata infrastruktūru starp RŠV “Silene” un RŠV “Urbāni”, ietaupot vieglo un smago transportlīdzekļu vadītāju un robežu šķērsojošo kājāmgājēju laiku. Projekta rezultāts būs redzams kā RŠV palielināta caurlaides spēja, kas ļaus pārvaldīt visu veidu pieaugošās transportlīdzekļu plūsmas, kā arī palielināt drošību tām personām, kas šķērso robežu kājām.

Projekta galvenās darbības: 
Ceļa posma pārbūve starp RŠV “Urbāni” un RŠV “Silene”, paplašinot brauktuvi ar papildu joslām abos virzienos, tostarp veicot inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi, veicot kontroles barjeru uzstādīšanu, gājēju celiņu ierīkošanu abos virzienos personām, kas šķērso robežu kājām, norobežojuma uzstādīšanu iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu rindu atdalīšanai un teritorijas norobežošanai, transporta pārvaldības infrastruktūras (transportlīdzekļu apstādināšanas iekārtas u. c.) izbūvi transportlīdzekļu plūsmas pārvaldības veicināšanai. 

Projekta termiņš un finansējums: 
Projektu plānots realizēt no 2016. gada jūnija līdz 2020. gada aprīlim. Kopējais projekta finansējums Latvijas pusei ir 1,19 miljoni EUR, no kā 1,07 miljoni EUR ir EKI programmas finansējums (90 % ES fondu finansējums, 10 % valsts budžeta finansējums).

Projekta ieguvumi:
Projekta realizācija būs nozīmīgs ieguvums Latvijas un Eiropas kontekstā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un Latvijas viesiem. EKI programmas projektu ieviešana ir iespējama tikai sadarbībā ar drošības dienestiem, jo projektu ietvaros ir plānota esošā ceļa pārbūve un paplašināšana starp RŠV “Silene” un RŠV “Urbāni”.

 • 20.04.2017. noslēgts līgums ar SIA “A-Vide” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu;
 • 30.11.2018. noslēgts līgums ar PS “LNK INDUSTRIES GROUP” par būvdarbu veikšanu;
 • 09.01.2019. noslēgts līgums ar SIA “REM PRO” par būvuzraudzības veikšanu.
 • 23.01.2019. organizēta pirmā būvsapulce ar objektu lietotājiem, autoruzraugiem, būvuzraugiem un būvdarbu veicēju par plānoto būvniecības organizēšanu; 
 • 25.02.2019. partnerības līguma noslēgšana ar Projekta partneriem;
 • 16.04.2019. saskaņota informācija Granta līguma sagatavošanai ar Programmas Apvienoto tehnisko sekretariātu;
 • 02.05.2019. Granta līgums parakstīts ar Programmas Apvienoto tehnisko sekretariātu;
 • 08.05.2019. paziņojums LNK par būvdarbu uzsākšanu RŠV Silene.
 • 09.08.2019. noslēgta papildus vienošanās par papildus (neparedzētiem) būvniecības darbiem ar PS «LNK Industries Group» - 9 679.63 EUR.
 • 29.-30.08. aizvadīta preses konference un sanāksme Krāslavā ar EKI projekta partneriem.
 • 17.10.2019. aizvadīts Projekta atklāšanas pasākums un projekta koordinācijas sapulce.
 • 21.11.2019. Objekts nodots ekspluatācijā.

Informācija atjaunota: 21.11.2019.