previous image button
next image button
close fullscreen container

RŠV “Grebņeva” noslēgušies pirmā posma modernizācijas darbi

06.01.2023
 title_alt_img

Noslēgušies VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vadībā 2022.gada augustā uzsāktie robežšķērsošanas vietas (RŠV) “Grebņeva” pirmā posma modernizācijas darbi. Uzlabojot robežšķērsotāju plūsmas caurlaidību izbūvēti četri jauni kontroles paviljoni, atklāj VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

RŠV "Grebņeva" modernizācijas darbus īstenoja SIA "Delta Construction". Pirmās kārtas ietvaros būvuzņēmējs izbūvēja četrus jaunus kontroles paviljonus, kuros nodrošinātas Eiropas centrālās ieceļošanas/izceļošanas sistēmas prasībām atbilstošas, mūsdienīgas darba telpas RŠV muitas un robežsardzes darbiniekiem. Jaunajos paviljonos tiks nodrošināta infrastruktūra biometrisko datu iegūšanas un pārbaudes iekārtu uzstādīšanai, kā arī efektīvākai robežšķērsotāju plūsmas caurlaidībai. Darbus īstenoja, saglabājot kravas automobiļu caurlaidību.

“VNĪ ir uzticēts vadīt dažādus ar valsts drošību un tās infrastruktūras modernizāciju saistītus projektus. Esam lepni, ka sadarbībā ar Iekšlietu ministriju 2022.gadā esam ne tikai uzsākuši aktīvu Austrumu robežas būvniecību, bet arī noslēguši būvdarbus vai to daļu vairākās RŠV. Kopš karadarbības Ukrainā sākumā izjūtam papildus atbildību ar valsts drošību saistītos projektus īstenot ne tikai termiņā, bet arī iespējami ātri nodrošināt mūsdienīgas telpas un infrastruktūru Valsts robežsardzes un Valsts ieņēmuma dienesta (Muitas) darbiniekiem,” norāda J.Gavrilova.

“Robežšķērsošanas vietas "Grebņeva" modernizācija ir nozīmīgs projekts atbilstošu un mūsdienīgu darba apstākļu nodrošināšanai robežsargiem un muitas darbiniekiem, jaunu tehnoloģisko datu apmaiņas risinājumu ieviešanai. Tas ļauj efektīvāk pārvaldīt un kontrolēt robežas šķērsotāju plūsmas, tādējādi stiprinot valsts robežas drošību. Ņemot vērā, ka Latvijas robeža ir arī  Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, modernizācijas pasākumus īstenojam sadarbībā arī ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Vēlos pateikt paldies par nozīmīgo atbalstu visiem mūsu sadarbības partneriem valsts drošības projektu īstenošanā šā brīža izšķirošajos ģeopolitiskajos apstākļos,” uzsver Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Projekta pirmās kārtas būvniecības izmaksas sastādīja teju 931 tūkstoti eiro (bez PVN), ko sedza no valsts budžeta līdzekļiem - īstenots Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projekta Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros. Turpinot modernizācijas darbus, līdz 2027.gadam RŠV iecerēts izbūvēt arī jaunu autobusu pasažieru pārbaudes termināli, kā arī veikt citus RŠV infrastruktūras modernizācijas darbus.

2022.gadā VNĪ ir pabeigusi 1. posma modernizācijas darbus Latvijas–Baltkrievijas RŠV modernizācijas projektā. Noslēdzošie modernizācijas darbi projektā norisinājās RŠV “Pāternieki” un “Silene”. Projekta ietvaros tika ieviesta jauna pieeja robežu un muitas kontrolei, padarot tās efektīvākas un ātrākas. Austrumu robežas izbūves projektā šobrīd pastāvīgais žogs ir izbūvēts aptuveni 30 km apmērā. Savukārt noslogotākajā Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežkontroles vietā “Terehova” 2023.gada sākumā noslēgsies pirmā posma modernizācijas darbi un līdz pavasarim būs noslēgusies otrā posma projektēšana jauna rokas bagāžas termināļa izbūvei.

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto robežšķērsošanas vietu un robežu modernizācijā no 2019.gada līdz 2027.gadam tiks ieguldīti aptuveni 120 miljoni eiro. Lielākais no modernizācijas projektiem ir Austrumu robežas izbūve. Pēc projektu īstenošanas līdz 2027. gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.