previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu, un izstrādāt katalogu par nekustamiem īpašumiem Daugavpils cietoksnī, kas būtu kā informatīvs materiāls potenciālajiem investoriem tūrisma un uzņēmējdarbības sekmēšanai Daugavpilī.

 

Daugavpils cietoksnis ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis, pēdējais pasaulē uzbūvētais bastionu tipa nocietinājums. Cietokšņa galvenajā daļā, jeb citadelē atrodas vairāk nekā 80 celtnes, un lielākā daļa no tām ir tieši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā. Tāpēc mums ir svarīgi īstenot projektus, sadarbojoties ar Valsts nekustamajiem īpašumiem, iesaistot šo valsts institūciju cietokšņa saglabāšanas un attīstības aktivitātēs.


Artjoms Mahļins,
Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vecākais eksperts projektu jautājumos

Nekustamie īpašumi Daugavpils cietoksnī

Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta nosaukums:

Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā/ LV-RU HERITAGE, Nr. LV-RU-002. 

Projekta mērķis:
Veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu, un izstrādāt katalogu par nekustamiem īpašumiem Daugavpils cietoksnī, kas būtu kā informatīvs materiāls potenciālajiem investoriem tūrisma un uzņēmējdarbības sekmēšanai Daugavpilī.

Projekta termiņš:
2022. gada 31. augusts

Projekta pieteicējs:
Daugavpils pilsētas dome

Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas: 3 466 666,67 EUR, t.sk.
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” daļa: 4000 EUR, no kuriem 3600 EUR – Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļi (90%) 400 EUR – Valsts budžeta finansējums (10%)

Projekta īstenošanas vieta:
Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagrabs (Daugavpils, Latvija), Cesvaines pils (Cesvaines novads, Latvija), Bekleševa muižkungu māja (Pleskava, Krievija)