Valde

   VNĪ valdes nolikums

 

Ronalds Neimanis

Valdes priekšsēdētājs

Ronalds Neimanis ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs kopš 2017.gada 18.septembra.

Kopumā vairāk nekā 15 gadu pieredze vadošos amatos gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Pirms pievienoties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) komandai, Neimanis vadīja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Infrastruktūras departamentu, kas ietvēra RSU Būvniecības projektu, Tehniskā un transporta, kā arī Iepirkumu nodaļa, RSU satversmes loceklis. VNĪ valdē atbild par kopējo uzņēmuma stratēģisko virzību un uzņēmuma attīstību.

Neimanis no 2015.gada marta ieņēma valsts kapitālsabiedrības SIA “Vides investīciju fonds” (VIF) valdes locekļa amatu. Šī amata ietvaros Neimanis veica klimata pārmaiņu finanšu instrumanta (KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī finanšu/ESKO pakalpojumu realizāciju. Kopējais VIF uzraugāmo projektu skaits ir apmēram 800, kopsummā apmēram 190 milj. eiro.

Savas karjeras laikā Neimanis ir pārraudzījis projektus ar vairāku miljonu investīciju apjomu - “Build & Design” realizēta RSU dienesta viesnīcas jaunbūve Dārza ielā 5, Anatomikuma rekonstrukcija, RSU bāze RAKUS u.c. Vadījis lielas komandas, īstenojis pārmaiņu procesus un nodrošinājis iestāžu stratēģisko attīstību.

Neimanim ir Latvijas Medicīnas akadēmijas ārsta grāds un Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā.

 

Līga Ermane

Valdes locekle

Līga Ermane VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle kopš 2016.gada 3.oktobra.

VNĪ valdē atbild par finanšu vadību, investīciju finansēšanu un uzraudzību.

Ermane iepriekš ieņēmusi vadošus amatus vairākos uzņēmumos, galvenokārt rūpējoties par uzņēmumu finanšu stratēģisko vadību. SIA “Ernst&Young Baltic” vadījusi konsultāciju projektus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī banku un finanšu sektora uzņēmumiem, VAS “Latvijas Pasts” ieņēmusi finanšu direktores amatu, kur rūpējusies par ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi, budžeta plānošanu un kontroli, ieviesusi jaunus finanšu vadības instrumentus, kā arī veikusi pienākumus saistībā ar nekustamo īpašumu attīstīšanu, pārvaldību un apsaimniekošanu no finanšu vadības aspekta.

Ermane ieguvusi maģistra grādu vadības zinātnē Latvijas Universitātē un šobrīd turpina maģistra studijas finanšu vadībā Banku augstskolā, papildu tam regulāri papildinot savas zināšanas arī dažādos kursos. 

 

Kitija Gruškevica

Valdes locekle

Kitija Gruškevica VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes locekle kopš 2017.gada 6.septembra.

Atbildības joma VNĪ – attīstības projektu pārvaldība. Pēdējos desmit gados strādājusi vadošajos amatos Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kur cita starpā bijusi atbildīga par infrastruktūras attīstības un nekustamo īpašumu jomām. No 2013.gada līdz 2016.gadam Gruškevica bija Latvijas Universitātes (LU) Rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos, Infrastruktūras departamenta direktore, projekta vadītāja, senatore un stratēģijas komisijas locekle, finanšu un budžeta komisijas locekle.

Gruškevicas vadībā tika pabeigts LU Torņkalna korpusa “Build & Design” I kārtas projekts tam paredzētajā termiņā un budžetā, veiksmīgi pabeigta nākamo kārtu stratēģiskā plānošana un iepirkuma procedūra būvniecības II kārtai. Tāpat Gruškevica izstrādāja LU nekustamo īpašumu piecu gadu attīstības plānu un optimizēja LU apsaimniekošanas izdevumus.

Gruškevica ir saņēmusi Ministru kabineta atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes infrastruktūras modernizēšanā un attīstībā”.

Gruškevicai ir LU maģistra grāds vadībzinātnē, kā arī viņa ir doktora grāda vadībzinātnē pretendente.

 

Sigita Janvāre

Valdes locekle

Sigita Janvāre VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle kopš 2017.gada 1.oktobra.

VNĪ valdē atbild par administratīvajiem jautājumiem, tostarp par iepirkumu procesa organizēšanu un informācijas tehnoloģiju risinājumiem. Janvārei ir vairāk nekā desmit gadu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldībā un iepirkumu vadībā. No 2010.gada jūnija līdz 2017.gada septembrim bijusi SIA “Lattelecom” Iepirkumu nodaļas vadītāja. No 1997. līdz 2010.gadam Janvāre SIA “Lattelecom” ieņēmusi Nekustamā īpašuma nodaļas Pakalpojumu vadītājas un Nekustamā īpašuma biznesa attīstības vadītājas amatus.

Galvenie sasniegumi iepriekšējā amatā – panākts esošo izmaksu un konkursu izmaksu samazinājums, visi iepirkumi pabeigti noteiktajā termiņā, piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Janvāre ir ieguvusi Maģistra grādu Sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē.

 

Andris Vārna

Valdes loceklis

Andris Vārna VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis kopš 2017.gada 1.oktobra.

VNĪ atbildības jomas – klientu attiecību vadība, nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība, nekustamā īpašuma nomas un pakalpojumu stratēģiskā plānošana.

No 2011. gada līdz 2017.gada septembrim pildīja AS “SEB banka” Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā. Galvenie sasniegumi šajā amatā – SEB biroju, telpu un filiāļu Latvijā un Baltijā nomas portfeļa optimizācija un mūsdienīgas darba vides un vietas koncepta izstrāde un ieviešana, kā arī nekustamo īpašumu / telpu un saistīto izmaksu budžeta optimizācija.

A. Vārna Rīgas Tehniskajā universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. A. Vārna ir vienīgais sertificētais nekustamā  īpašuma vadītājs (Certified Property Manager, CPM®) Baltijas valstīs, sertifikātu izsniedz visā pasaulē pazīstamais un atzītais Institute of Real Estate Management®, ASV. A. Vārna turpina papildināt savu izglītību Lielbritānijas  British Institute of Facilities Management.