Uzņēmuma kontakti

Evita Pētersone
Valdes administrācija
67024682

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas daļa
67024693; 20235301

Klientu apkalpošanas daļa
Klientu apkalpošanas daļa
80002000

Evija Daktere
Personāla vadības daļa
67024986

Madara Siliņa
Iepirkumu daļa
67024604

Datu aizsardzības speciālists
VNĪ datu aizsardzības speciālists