VNĪ vadītāja amatam izraudzīts starptautiska līmeņa nozares profesionālis Renārs Griškevičs

11.10.2019

“VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) padome ir pieņēmusi lēmumu par VNĪ valdes priekšsēdētāju apstiprināt pieredzējušo starptautiska līmeņa vadītāju Renāru Griškeviču,” informē VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis. 

Griškevičam ir plaša pieredze operatīvās darbības, finanšu un investīciju uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā un iepirkumu pārraudzībā. Viņam ir pieredze lielu uzņēmumu vadībā Latvijā, Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Vairāk nekā desmit gadu strādājis dažādās būvmateriālu ražotāja “CEMEX” (tagad – “Schwenk Latvija”) struktūrvienībās, tostarp bijis “CEMEX Baltic’s & Finland” valdes loceklis, “CEMEX Baltic Cement Russia” un “CEMEX Hungary” vadītājs. 
 
“Esam gandarīti par to, ka mūsu komandai pievienosies kolēģis, kuram ir nopietna pieredze ne tikai vietējā, bet arī starptautiska līmeņa biznesā. Sagaidām, ka jaunais valdes priekšsēdētājs būs spēcīgs līderis, kura pieredze ļaus veiksmīgi turpināt uzņēmumā iesāktās pārmaiņas. Īpaši vērtīgas būs Griškeviča zināšanas starptautisku uzņēmumu vadībā, digitālajā transformācijā un korporatīvajā pārvaldībā, jo mums ir ļoti būtiski, lai VNĪ sekmīgi īstenotu ambiciozos nākotnes plānus,” uzsver padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis. 
 
Savukārt Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne norādīja, ka konkursam kandidāti pieteicās atklātā konkursā, un nominācijas komisija katrai nākamajai kārtai izvirzīja kandidātus ar augstāko novērtējumu. 

Viņa skaidroja, ka VNĪ valdes priekšsēdētāja atlases process notika četrās kārtās, kas iekļāva kandidāta izvērtēšanu izvirzītajām prasībām, interviju, prezentāciju par VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī padziļinātu kandidātu prasmju un kompetenču novērtējumu, ko veica personāla atlases kompānijas eksperti. 

Gasūne pozitīvi vērtēja lēmumu kandidātu izvērtēšanas procesā iesaistīt personāla atlases konsultantu, tādējādi nodrošinot neatkarīgu viedokli par kandidātiem un to atbilstību izvirzītājām prasībām.     
Nodaļas vadītāja arī atzīmēja, ka kapitālsabiedrību augsta līmeņa vadītāju kandidātu atlases process vidēji ilgst trīs mēnešus. Taču atsevišķām kapitālsabiedrībām kandidātu iecelšanai amatā nepieciešami līdz pat sešiem mēnešiem, jo šis ir maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai saņemtu atbilstības izvērtējumu saistībā ar kārtību, kādā valdes vai padomes loceklim tiek piešķirta pieeja valsts noslēpumam.
 
 
VNĪ padome par izvirzīto kandidātu informēja kapitāldaļu turētāju – Finanšu ministriju, savukārt tālākā lēmuma virzība notiks atbilstoši Industriālās drošības sertifikāta (IDS) noteikumiem, kas noteic kārtību, kādā valdes loceklim tiek piešķirta pieeja valsts noslēpumam, proti, padomes lēmums stāsies spēkā pēc drošības dienestu atzinuma saņemšanas. 
 
VNĪ valdes priekšsēdētāja galvenie pienākumi ir vadīt un pārstāvēt uzņēmumu atbilstoši tiesību aktu prasībām valsts un starptautiskā līmenī, attīstīt un atbildēt par uzņēmuma vadības komandu, tās kompetenču attīstību, nodrošināt akcionāru sapulces lēmumu izpildi, uzņēmuma sekmīgu darbību, ekonomisko un sociālo attīstību, pievēršot īpašu uzmanību rentabilitātei, likviditātei, konkurētspējai un drošībai. Vienlaikus no valdes priekšsēdētāja tiek sagaidīti inovatīvi un efektivitāti atbalstoši risinājumi uzņēmuma pārvaldībā. Darbojoties VNĪ valdē, Griškevičs būs atbildīgs arī par finanšu vadību, investīciju finansēšanu un uzraudzību. 
 
Līdz brīdim, kad darbu uzsāks jaunais valdes priekšsēdētājs, šo amatu turpinās ieņemt VNĪ valdes loceklis Andris Vārna. Darbu uzņēmuma valdē turpina arī Sigita Janvāre un Kitija Gruškevica.
 
Atklātā konkursā uz VNĪ valdes priekšsēdētāja amatu pretendēja 38 kandidāti. Pieteikumus valdes priekšsēdētāja amatam izvērtēja īpaši izveidota nominācijas komisija, kuras vadītājs bija VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis. Komisijas locekļi: VNĪ padomes priekšsēdētāja vietniece Inta Komisare, VNĪ padomes loceklis Ansis Grasmanis, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. Komisija vērtēja kandidātu darba pieredzi organizācijās ar daudzpakāpju struktūru, pārmaiņu vadības prasmes, pieredzi komandas veidošanā, izpratni par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, riska un personālvadību, ņēma vērā zināšanas par nekustamā īpašuma pārvaldību, apsaimniekošanu, būvniecību, investīciju projektu vadību, pieredze investīciju projektu, stratēģiju izstrādē un konceptuālu dokumentu veidošanā. Kandidātiem bija jāpiedalās intervijās, kā arī jāizpilda vairāki praktiski uzdevumi.  Piemērotākais kandidāts tika izraudzīts pēc četrām atlases kārtām. 
 
Kā ziņots iepriekš, kopš 15. augusta VNĪ valde darbojas trīs cilvēku sastāvā no pieciem. Oktobrī tiks izsludināts konkurss piektā valdes locekļa atlasei. 
 
 VNĪ šobrīd īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus aptuveni 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā. Šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā VNĪ saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī tika iekļauta VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Savukārt Pārresoru koordinācijas centrs VNĪ 2018. gada darbībai sniedzis novērtējumu “ļoti labi”. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.
 
Papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem:
 
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: vni.lvkomunikacija
Tālr.: 20235301