previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ, veicot fasādes atjaunošanas darbus, maksimāli saglabājis ēkas autentisko substanci – saglabāts ēkas fasādes tonis, saglabāti un restaurēti ēkas logu bloki, ārdurvis nomainītas uz analogām, kādas bija iepriekš. Teritorijas labiekārtošanas laikā izmantoti kultūrainavai raksturīgi stādījumi, celiņi un laukumu segums.

Dmitrijs Kots, VNĪ projektu vadītājs

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2015
2016
2016
2017
2017
Project sagatavošana
2015
Būvprojekta izstrāde
2016
Būvdarbi
2016
Nodošana ekspluatācijā
2017
Nodošana klientam
2017

Pabeigti Ogres rajona prokuratūras ēkas Krasta ielā 11, Ogrē, fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi. Prokuratūras ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1925. gadā pēc arhitekta Eižena Laubes projekta un ir labi saglabājies reģionāls neoklasicisma paraugs Latvijā.