previous image button
next image button
close fullscreen container

Ēka atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamā ēka Baložu ielā 10" aizsardzības zonā. Tiks saglabāta ēkas vēsturiskā jumta forma, ka arī ēkas fasāžu kompozīcija. Teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši kultūrvides tradīcijām.

Tatjana Millersone, būvprojekta vadītāja 

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2017
2017
2018
2019
Project sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2019

Plašākais VNĪ šobrīd īstenotais valsts iestāžu optimizācijas projekts Rīgā ir prokuratūras iestāžu darbinieku izvietošana darbam piemērotās telpās. Tā ietvaros tiek veikti aktīvi būvniecības darbi administratīvajā ēkā Kalnciema ielā 14, kā rezultātā ēkā tiks izvietotas 2 prokuratūras, kā arī paredzēts iznomāt ēkas daļu 1. stāvā komercnomniekam.