previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Baltijā unikālas topošās muzeja krātuves uzdevums būs nodrošināt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju un Rīgas Kino muzeju ar piemērotām telpām kultūrvēstures krājumu uzglabāšanai, atbilstošai uzturēšanai, kā arī klientu nodrošināšanai ar publiskām telpām (lasītavām, izstādēm u. c.), kas sniegs iespēju intelektuāli un kulturāli bagātināt sabiedrību.

Projekta rezultātā tiks radīta mūsdienīga muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra, kas nodrošinās muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, kā arī krājumu izmantošanu pētniecībai gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Plānots, ka labiekārtotā muzeju krātuvju kompleksa teritorija veicinās Dzegužkalna apkārtnes attīstību.

Project priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvniecības darbi
Nodošana klientam
2013
2017
2017
2019
Project priekšizpēte
2013
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvniecības darbi
2017
Nodošana klientam
2019

Muzeju krātuvju kompleksā paredzēts izvietot ļoti ievērojamu un lielu skaitu Latvijas muzeju kolekciju, kas kopumā iekļauj vairāk nekā divus miljonus krājuma vienību. Tā ir trešdaļa no visu Latvijas muzeju vērtībām. Krājumu komplekss ne vien padarīs pieejamu nacionālā muzeju krājuma neredzamo daļu, ļaujot pilnībā izmantot tās potenciālu, bet arī dos iespēju palielināt krājuma redzamo daļu muzejos. Šis apjomīgais darbs un krātuves izveide ir milzīgs solis uz priekšu kolekciju saglabāšanā, to ilgtspējas nodrošināšanā un nepārprotams ieguvums šo materiālu pieejamībai.

Dace Melbārde, LR kultūras ministre (2013-2019)

Muzeju krātuve

Muzeju krātuvē Pārdaugavā, Pulka ielā 8, tiks uzglabāti, dokumentēti, restaurēti un eksponēti vairāk nekā divi miljoni Nacionālā muzeja krājuma vienību.