previous image button
next image button
close fullscreen container

Pavisam neilgā laikā Rīgā un Latvijā uzmanība tiek piešķirta divām izcilām kultūras būvēm. Nesen spāru svētki tika svinēti jaunajai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai, bet šodien atrodamies rekonstruētajā Rīgas Biržas ēkā, kas drīz vērs durvis kā Latvijas kvalitatīvākā telpa mākslai un kas ir atbilstoša 21. gadsimta moderna muzeja prasībām. Ārzemju mākslas muzejs “Rīgas Biržas” ēkā vēl precīzāk iezīmēs Latvijas kultūrtelpas piederību Eiropai un tās līdzdalību pasaules mākslas apritē.

Sarmīte Ēlerte, LR kultūras ministre (2010 - 2011)

Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam


2006
2007
2011
Būvprojekta izstrāde
2006
Būvdarbi
2007
Nodošana klientam
2011

Rekonstrukcijas un restaurācijas darbu gaitā (2008.–2011.) paveikti nozīmīgi un liela apjoma rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, lai atgrieztu ēkai iepriekšējo spožumu, jo pēc nostāstiem biržas nams ir bijis ne vien funkcionāli augstā līmenī atbilstošs laikmeta prasībām, bet arī viens no greznākajiem namiem pilsētā.