previous image button
next image button
close fullscreen container

Kā lielāko ieguvumu no ēkas renovācijas var minēt uzlabotu mikroklimatu dokumentu glabātuvēs, mazākas temperatūras svārstības, kas pozitīvi ietekmē dokumentu saglabāšanu un novērš to priekšlaicīgu bojāšanos. Teicams ir arī enerģētisko resursu patēriņa samazinājums – samazinās apkures un elektroenerģijas izmaksas apkures sezonas periodā. Ir uzlabojies ēku ārējais izskats pēc ēku fasāžu renovācijas, tās ir košākas un mūsdienīgākas un, pateicoties izmantotajiem materiāliem, tās ir ilgmūžīgākas un neprasīs ieguldījumus ilgākā laika periodā.

Jānis Belinskis, Latvijas Nacionālā arhīva Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2013
2014
2015
2015
2015
Project sagatavošana
2013
Būvprojekta izstrāde
2014
Būvdarbi
2015
Nodošana ekspluatācijā
2015
Nodošana klientam
2015

VNĪ mērķtiecīgi turpina valsts pārvaldes iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot šādus darbus: ēkas ārējo sienu un jumta siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, kā arī uzstādīt jaunas ventilācijas iekārtas.