previous image button
next image button
close fullscreen container

Kultūras ministrijas ēka simbolizē kultūrvides attīstību, tās fasāžu atjaunošana veido priekšzīmīgu tēlu publiskās vides sakārtošanai. Teritorija aiz bulvāru loka un Kr. Valdemāra ielas zona kopš to attīstības sākuma vienmēr bijusi apbūvēta ar īpaši svarīgām sabiedriskajām ēkām, kas veido pilsētas seju – tā ir jāspodrina un jāattīsta arī turpmāk.

Sabīne Erte, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2016
2017
2018
2018
2018
Project sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbu līgums
2018
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2018

Veicot renovāciju, atjaunota ēkas vēsturiskā fasādes krāsa (dzeltenīgs smilšu tonis), kāda tā bija Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad ēkā atradās ārlietu ministru rezidences, kā arī izveidots ēkas fasādes apgaismojums.

Salīdzinot ar citiem līdzīga laika objektiem, Valdemāra ielas 11a fasāde izceļas ar smalku cinka lējuma balustrāžu un profilējumu pielietojumu.