previous image button
next image button
close fullscreen container

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sadarbībā ar VNĪ speciālistiem ir atradusi iespējami labāko risinājumu inspekcijas darba telpu nodrošinājumam. VNĪ speciālisti paredzētajā termiņā un kvalitatīvi veica biroja telpu kosmētisko remontu, atsaucīgi uzklausot inspekcijas ieteikumus, kā arī labiekārtoja tās atbilstoši inspekcijas vajadzībām. Veiksmīgas sadarbības rezultātā izveidots birojs, kas atbilst valsts iestādes tēlam un funkcionalitātei, kā arī klientu ērtībām.

Signe Birne, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītāja

Project sagatavošana
Būvdarbi
Nodošana klientam


2018
2018
2018
Project sagatavošana
2018
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2018

VNĪ biroja telpas pielāgojis saskaņā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vajadzībām tās valsts noteikto funkciju īstenošanai, īstenojot darbus saskaņā ar iestādes ieceri – šo telpu lietošanu uzsākt ar 2018. gada novembri. Iestāde jau oktobrī varēja uzsākt patstāvīgu iestādes darbību jaunajās VNĪ pielāgotajās biroju telpās.