previous image button
next image button
close fullscreen container

Restaurācijas gaitā atjaunots vēsturiskais kamīns, parkets un telpas griesti ar visiem to dekoratīvajiem elementiem, veikta ļoti interesanta apdares restaurācija koka sienu paneļiem, ko rotā gobelēnu fragmenti un nelieli gleznojumi. Patiesībā tā gadās reti, kad kādā salīdzinoši mazā telpā vienkopus jāveic tik daudzveidīgi restaurācijas darbi, kurus šajā gadījumā realizēja saliedēta un profesionāla restauratoru komanda.

Mareks Mamajs, AS “Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājs

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2016
2016
2016
2016
2016
Project sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2016
Būvdarbi
2016
Nodošana ekspluatācijā
2016
Nodošana klientam
2016

VNĪ organizētais zāles restaurācijas projekts atnesa negaidītus pārsteigumus – restaurācijas darbu laikā, demontējot krēslu un sienas paneli, atklājās nezināms J. Madernieka sienu krāsojuma fragments. Vēl zālē zem padomju laika “skujiņu” parketa tika atsegts telpas oriģinālais 19. gs. beigu vairogu parketa fragments. Vadoties pēc atklātajām vēstures liecībām, tika pārskatīta kamīnzāles restaurācijas koncepcija, paredzot sienu gleznojumu papildu izpēti, konservāciju, restaurāciju un daļēju eksponēšanu interjerā, kā arī 19. gs. beigu parketa atsegšanu un restaurāciju.