previous image button
next image button
close fullscreen container

Atjaunošanas darbos tika pielāgotas telpas Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja darbam. Birojā tika veikts kosmētiskais remonts ar griestu, sienu un pilnīgu grīdas atjaunošanu. Papildus tam tika pielāgotas drošības sistēmas un ventilācija arhīva telpām, kā arī tika izveidotas elektrības, apsardzes un ugunsdrošības kontroles sistēmas. Darbi noritēja plānotajos termiņos.

Ivars Bolgzds, VNĪ tehniskā servisa daļas vadītājs

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2015
2015
2015
2015
2015
Project sagatavošana
2015
Būvprojekta izstrāde
2015
Būvdarbu līgums
2015
Būvdarbi
2015
Nodošana klientam
2015

Veikts kosmētiskais remonts Valsts policijas Iekšējās drošības biroja telpām, tādējādi radot komfortablākus darba apstākļus.