previous image button
next image button
close fullscreen container

Ēkas apdarē pielietoti mūsdienīgi, augstvērtīgi apdares materiāli, izvēloties atturīgu, elegantu un pārdomātu krāsu risinājumu. Ēka lieliski iekļaujas apkārtējā ainavā un harmonē ar nesen atjaunoto Ventspils pilsētas domes ēku, kopā veidojot pārliecinošu administratīvo ēku ansambli.

Daiga Dzedone, Ventspils galvenā arhitekte 

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2012
2014
2016
2016
2016
Project sagatavošana
2012
Būvprojekta izstrāde
2014
Būvdarbi
2016
Nodošana ekspluatācijā
2016
Nodošana klientam
2016

Attiecībā uz šo ēku konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018” VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ieguvusi pirmo vietu nominācijā “Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2018”. Projekta ietvaros veikta pilnīga ēkas pārbūve, ka arī garāžas ēkas renovācija, auto stāvlaukumu izbūve un teritorijas labiekārtošana. Mainīts ēkas arhitektūras risinājums, piemēram, dienvidu fasādē izveidota stiklota buferzona ar ātriju ieejas daļā. Būvprojekta izstrādes laikā veikta ēkas dzīves cikla analīze un energoaudits, lai izvēlētos optimālākos un energoefektīvākos būvprojekta risinājumus.