previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ: noslēdzies Kundziņsalas robežšķērsošanas infrastruktūras izbūves projektēšanas 1. posms

26.01.2024
 title_alt_img

Kundziņsalas robežšķērsošanas infrastruktūras izveides projektā, ko īsteno personu apvienība “SENSUM, BBA un AE” pabeigts projektēšanas pirmais posms. Šī projekta mērķis ir izveidot jaunu un mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestiem, kur darbosies Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts robežsardze (VRS) un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), uzlabojot robežkontroles efektivitāti un sekmējot Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstību, ziņo VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Jeļena Gavrilova.

“Kundziņsalas robežšķērsošanas infrastruktūras projekta pirmais posms ir sekmīgi pabeigts, līdz ar to esam soli tuvāk mūsdienīgas un efektīvas robežkontroles izveidei. Projekts ir vērsts uz videi un cilvēkiem draudzīgiem risinājumiem, izmantojot enerģijas taupīšanas metodes. Ar šo infrastruktūru mēs mērķējam uz Rīgas ostas transporta negatīvās ietekmes samazināšanu, gaisa kvalitātes uzlabošanu un Eiropas transporta tīkla attīstību, veicinot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi,” uzsver Jeļena Gavrilova.

Projektēšanas pirmajā posmā veiktas izpētes, pabeigta konceptuālā būvniecības modeļa un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, kā arī saņemta būvatļauja ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pilnībā plānots pabeigt šī gada 3.ceturksnī.

Kundziņsalas robežšķērsošanas infrastruktūra tiek veidota saskaņā ar augstākajiem standartiem, kas nodrošina visaptverošu labumu gan sabiedrībai, gan ekonomikai. Projektēšanas un būvniecības process šajā Projektā ir virzīts uz videi un cilvēkiem draudzīgo, kā arī ekonomiski lietderīgo risinājumu meklēšanu, izstrādi un pielietošanu. Kombinējot enerģijas taupīšanas paņēmienus, t.sk. samazinot no neatjaunojamiem energoresursiem iegūtas primārās enerģijas patēriņu, sinerģijā ar citiem mūsdienīgas infrastruktūras attīstības pasākumiem, kontroles dienestu funkciju īstenošanai galvenā ēka tiek plānota kā gandrīz nulles enerģijas ēka.

Atbilstoši 2023.gada 16.oktobrī noslēgtajam Apvienotajam līgumam, projektēšanu un būvdarbus, kā arī kontroles dienestu funkciju izpildei nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, veic personu apvienība “SENSUM, BBA un AE” un paredzamais darbu izpildes termiņš ir 35 mēneši, no kuriem 12 mēneši ir rezervēti projektēšanai. Noslēdzot Apvienoto līgumu, ir sasniegti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2023.gadam izvirzītie atsaites punkti Nr.181 un Nr.184.

Projekta galvenās darbības ietver kravas un vieglo transporta līdzekļu stāvlaukumu izbūvi, kompleksa ēku izbūvi, tajā skaitā galveno administratīvo ēku, kravu kontroles rentgena iekārtas ēku, kontroles paviljonus, un saimniecības ēku, projekta realizēšanai izmantojot neapbūvētu ostas teritoriju Kundziņsalā.

Jauno infrastruktūru plānots izveidot 5,9 ha lielā platībā līdz 2026.gada beigām. Projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi ir piesaistīti no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros piešķirtā granta finansējuma un Valsts budžeta finansējuma. Kopējais šobrīd piesaistītais finansējums ir 39 134 316 eiro.

VNĪ sekmīgi īsteno 35 valsts nozīmes projektus, no kuriem 14 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 371 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst  1007 ēkas 0,97 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3404 zemes īpašumi ar kopējo platību 883 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

Plašāka informācija par projektu pieejama ŠEIT.