Iznomā
Rīga, Teātra 9 - Biroja telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
6,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 05.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0034
Būvju/telpu platība - 146.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 6 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju Teātra ielā 9, ēkas 6. stāvā, ar kopējo platību 146,9 m².
Telpu grupa 009, telpas Nr. 1-7.

Papildus nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis un Nekustamā īpašuma apdrošināšana.
Informācija par izsoli
Datums: 18.10.2018
Laiks: 14:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/25795/25795_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25795/25795_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/25795/25795_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/25795/25795_6 STAVA PLANS.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)