Iznomā
Rīga, Pils iela 21 - Telpa birojam
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
6,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.09.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 007 0005
Būvju/telpu platība - 54.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpu ēkas 2.stāvā, telpu grupa 001, telpa Nr.2, ar kopējo platību 54,1 m². (Telpu plāns pievienots publikācijas Pielikumā).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un Nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Informācija par izsoli
Datums: 20.09.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25536/25335_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/25536/25335_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25536/25335_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25536/25536_2 stava telpa Nr 2.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Pils iela 21 - Telpa birojam

Nav nomas tiesību pretendentu.