Iznomā
Rīga, Ganību dambis 26 - Liters 004, telpa Nr. 18 un Liters 005, telpa Nr.31
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,65 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.08.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 014 0064
Būvju/telpu platība - no 31.2 m2 Līdz 63.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpu ēkā, Liters 004, telpa Nr. 18, ar platību 31,2 m2 un noliktavas telpu ēkā, Liters 005, telpa Nr. 31 (32 m2).
Ēkās nav centrālās apkures.
Telpas var nomāt atsevišķi.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un iznomājamā Nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Plānus skatīt publikācijas Pielikumā.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.08.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25018/20180809132721_Literu situacijas plans.png
Literu situacijas plans.png
files/ads/25018/20180809132721_Liters 005_telpa 31.png
Liters 005_telpa 31.png
files/ads/25018/20180809132722_Liters 004_telpa Nr 18.png
Liters 004_telpa Nr 18.png
files/ads/25018/20180809132722_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25018/20180810230830_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25018/20180810230831_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Noliktavas telpas
Cena
Cena - 1,65 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 22.08.2018