Pārdod
Rīga, Krustpils iela 63 / Asotes iela 2 / Rājumsila iela 1
Zemes gabala platība - 92584 m2
884 500,00 EUR
Publicēts 25.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 121 2769
Būvju/telpu platība - no 5 m2 Līdz 5456 m2
Zemes gabala platība - 92584 m2
Būvju skaits - 22
Cita objektu raksturojoša informācija
Pārdoti tiek 3 nekustamie īpašumi kopā:
Valsts nekustamais īpašums Krustpils ielā 63, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 121 2769):
1. Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 2769) ar kopējo platību 5,6292 ha.
2. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 001) ar kopējo platību 444,2 m².
3. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 002) ar kopējo platību 293,8 m².
4. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 003) ar kopējo platību 538,5 m².
5. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 004) ar kopējo platību 892,7 m².
6. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 005) ar kopējo platību 75,5 m².
7. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 006) ar kopējo platību 65,1 m².
8. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 007) ar kopējo platību 1928,4 m².
9. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 008) ar kopējo platību 59,2 m².
10. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 009) ar kopējo platību 1315 m².
11. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 010) ar kopējo platību 1322,8 m².
12. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 011) ar kopējo platību 1223,3 m².
13. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 012) ar kopējo platību 386 m².
14. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2769 013) ar kopējo platību 8,3 m².
Valsts nekustamais īpašums Asotes ielā 2, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 121 4197):
1. Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 4197) ar kopējo platību 3,2216 ha.
2. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 009) ar kopējo platību 5456 m².
3. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 010) ar kopējo platību 67,4 m².
4. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 011) ar kopējo platību 25,6 m².
5. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 012) ar kopējo platību 683 m².
6. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 013) ar kopējo platību 716,4 m².
7. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 014) ar kopējo platību 106,4 m².
8. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 015).
9. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 016) ar kopējo platību 24,5 m².
10. Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2575 017) ar kopējo platību 5,1 m².
Valsts nekustamais īpašums Rājumsila ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 121 4198):
1. Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 4198) ar kopējo platību 0,4076 ha.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.07.2018
Laiks: 16:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Par objekta atkārtotas izsoles rīkošanu ir pieņemts atsevišķs lēmums.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa AS “SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 16.07.2018 16:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 70 EUR
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24145/20180209101738_SkirotavasCietums_izsoles_noteikumi.pdf
SkirotavasCietums_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/24145/20180209101739_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
files/ads/24145/20180209102332_SkirotavasCietums_pielikumi.pdf
SkirotavasCietums_pielikumi.pdf
files/ads/24145/20180209102416_A2_009 Cehs_3.pdf
A2_009 Cehs_3.pdf
files/ads/24145/20180209102417_A2_009 Cehs_2.pdf
A2_009 Cehs_2.pdf
files/ads/24145/20180209102418_A2_009 Cehs_1.pdf
A2_009 Cehs_1.pdf
files/ads/24145/20180209102419_A2_012 Soda izolators_2.pdf
A2_012 Soda izolators_2.pdf
files/ads/24145/20180209102419_A2_012 Soda izolators_1.pdf
A2_012 Soda izolators_1.pdf
files/ads/24145/20180209102420_A2_013 Administratīvā ēka_3.pdf
A2_013 Administratīvā ēka_3.pdf
files/ads/24145/20180209102421_A2_013 Administratīvā ēka_2.pdf
A2_013 Administratīvā ēka_2.pdf
files/ads/24145/20180209102422_A2_013 Administratīvā ēka_1.pdf
A2_013 Administratīvā ēka_1.pdf
files/ads/24145/20180209102423_K63_011 Kopmītne (medicīnas daļa)_2.pdf
K63_011 Kopmītne (medicīnas daļa)_2.pdf
files/ads/24145/20180209102424_K63_011 Kopmītne (medicīnas daļa)_1.pdf
K63_011 Kopmītne (medicīnas daļa)_1.pdf
files/ads/24145/20180209102604_K63_010 Kopmītne2.pdf
K63_010 Kopmītne2.pdf
files/ads/24145/20180209102605_K63_010 Kopmītne1.pdf
K63_010 Kopmītne1.pdf
files/ads/24145/20180209102606_K63_009 kopmītne2.pdf
K63_009 kopmītne2.pdf
files/ads/24145/20180209102606_K63_009 kopmītne1.pdf
K63_009 kopmītne1.pdf
files/ads/24145/20180209102607_A2_017 Artēziskā aka.pdf
A2_017 Artēziskā aka.pdf
files/ads/24145/20180209102608_A2_016 Sūkņu stacija.pdf
A2_016 Sūkņu stacija.pdf
files/ads/24145/20180209102608_A2_015 Ūdenstornis.pdf
A2_015 Ūdenstornis.pdf
files/ads/24145/20180209102609_A2_014 Garāža.pdf
A2_014 Garāža.pdf
files/ads/24145/20180209102609_A2_011 Transformatoru apakšstacija.pdf
A2_011 Transformatoru apakšstacija.pdf
files/ads/24145/20180209102610_A2_010 Autodarbnīca.pdf
A2_010 Autodarbnīca.pdf
files/ads/24145/20180209102610_K63_013 sardzes ēka.pdf
K63_013 sardzes ēka.pdf
files/ads/24145/20180209102611_K63_012 Pirts.pdf
K63_012 Pirts.pdf
files/ads/24145/20180209102649_K63_008 uzraudzības dienesta ēka.pdf
K63_008 uzraudzības dienesta ēka.pdf
files/ads/24145/20180209102651_K63_007 Klubs - ēdnīca.pdf
K63_007 Klubs - ēdnīca.pdf
files/ads/24145/20180209102652_K63_006 Kopmītne.pdf
K63_006 Kopmītne.pdf
files/ads/24145/20180209102653_K63_005 Nojume.pdf
K63_005 Nojume.pdf
files/ads/24145/20180209102654_K63_004 Noliktava.pdf
K63_004 Noliktava.pdf
files/ads/24145/20180209102656_K63_003 Administratīvā ēka.pdf
K63_003 Administratīvā ēka.pdf
files/ads/24145/20180209102657_K63_002 Uzraudzības dienesta ēka.pdf
K63_002 Uzraudzības dienesta ēka.pdf
files/ads/24145/20180209102659_K63_001 Katlu māja.pdf
K63_001 Katlu māja.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 884 500,00 EUR