Iznomā
Rīga, Vaļņu iela 28 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
35,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 23.04.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0072
Būvju/telpu platība - 61.47 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecība telpas ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 61,47 m² (Telpu izvietojumu skatīt telpu plānā Pielikumā).

(telpu ventilācija nav piemērota ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem, kas ēdienu gatavo uz vietas)

Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.05.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Visu informāciju par atklāta konkursa nosacījumiem, termiņiem, pieteikšanas kārtību, līguma paraugu u.c, var atrast klātpievienotajā dokumentā “Izsoles nolikums_Vaļņu 28_pdf”.

Visi nomas pretendenti (turpmāk – Pretendenti) ar šī konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) var iepazīties un to saņemt bez maksas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 28 (2.stāvs) līdz 2018.gada 15.maija plkst.17.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek 2018.gada 17.maijā plkst. 13:45, Rīgā, Vaļņu ielā 28, VNĪ biroja telpās, 3.stāva zālē. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegts dalībnieka kārtas numurs.

Izsole notiks 2018.gada 17.maijā, pulksten 14.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā, VNĪ, 3.stāva zālē.

Izsoles dalībniekiem līdz 2018.gada 15.maijam (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 4300 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 28, Rīgā, 1.stāva telpu no Nr.1- Nr.5, ar kopējo platību 61,47 m² nomas izsoles nodrošinājums”.

Pārsolīšanas summa jeb solis – EUR 0,50/m²/mēn.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/23503/20180423170150_Izsoles nolikums_Vaļņu 28_.pdf
Izsoles nolikums_Vaļņu 28_.pdf
files/ads/23503/20180423170202_plāns.pdf
plāns.pdf
files/ads/23503/20180423173859_karte.png
karte.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 35,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 15.05.2018