Iznomā
Rīga , Doma laukums 6 - Kafejnīcas telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
5,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 08.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0034
Būvju/telpu platība - 61.5 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā kafejnīcas telpas - telpu grupas 001, 1. stāva telpas no Nr.14-22 ar kopējo platību 61,5 m2.
Telpas piemērotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai bez ēdienu gatavošanas telpās.

Īpašas prasības, ko nosaka konkrētā valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Rīgas Birža” telpu specifikācija:
I. Muzeja kafejnīca (ieeja no M.Pils ielas).
Kafejnīcai jābūt atvērtai apmeklētājiem pirms muzeja darba laika, bet ne vēlāk kā plkst. 9:00 un tiek slēgta vienlaicīgi ar Muzeja slēgšanu ( līdz 18:00, piektdienās 20:00). Pārējā laikā darba laiku nosaka, saskaņojot ar muzeju. Kafejnīcai darbība pēc līguma noslēgšanas jāuzsāk divu mēnešu laikā. To neizpildot, līgums var tiks lauzts. Telpu konfigurāciju, funkcionālo nozīmi, paredzēto letes vietu, iestrādātās apdares: grīdu segumus, gaismas ķermeņus, logu, durvju krāsojumu, sienu flīzes nedrīkst mainīt bez saskaņošanas ar VNĪ. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina kafejnīca ar aprīkojumu un mēbelēm. Nomas līguma noslēgšanas gadījumā, mēbeļu un galda piederumu dizains rakstiski jāsaskaņo ar Muzeju un saskaņojums jāiesniedz VNĪ. Ar muzeju rakstiski tiek saskaņotas arī reklāmas ēkā un pie ēkas, kā arī būtiskas un izmaiņas interjerā, saskaņojums jāiesniedz VNĪ.
II. Sadarbības noteikumi.
1.Kafejnīcas stilam ir jāatbilst ēkas stilam un muzeja darbības specifikai.
2.Vēlama Pretendenta papildus pieredze dažādu pasākumu organizēšanā un apkalpošanā.
3.Kafejnīcas personālam jābūt ar pieredzi sabiedriskās ēdināšanas jomā un svešvalodu zināšanām.
4.Ēdienu gatavošanā un galda noformēšanā nav atļauta atklāta uguns (arī sveces). Pieļaujama tikai tādu ēdienu gatavošana, kas neizplata smaku Muzeja telpās. Ēdienus, kas izplata smaku Muzeja telpās, Muzejs ir tiesīgs izņemt no ēdienkartes.
5.Aizliegts ienest spēļu automātus un organizēt azartspēles, atskaņot skaļu, Muzeja darbību traucējošu, mūziku.


Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.05.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/23500/20180103122943_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/23500/20180423141223_Doma laukums 6_2018_Telpu nomas līgums.doc
Doma laukums 6_2018_Telpu nomas līgums.doc
files/ads/23500/20180423141316_Telpu plāns_Doma laukums 6, Rīga_.jpg
Telpu plāns_Doma laukums 6, Rīga_.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 5,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 16.05.2018