Iznomā
Rīga, Brīvības iela 188 - Noliktavu telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
0,70 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.02.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 027 0071
Būvju/telpu platība - 263.05 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā litera 004, 2. stāva noliktavas telpas Nr.62 daļu.
Skatīt pievienotos telpu plānus.

Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.02.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Izsoles dalībniekiem līdz 2018.gada 21.februārim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 200 EUR apmērā ar atzīmi ”Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 188, Rīgā nomas izsoles nodrošinājums”.
Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs atsakās no nomas tiesībām, nodrošinājuma summa izsoles uzvarētājam netiek atmaksāta.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22596/20150114122303_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/22596/20180116143904_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/22596/20180116144004_Brīvības iela 188_2.stāva telpu plāns.png
Brīvības iela 188_2.stāva telpu plāns.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Aleksejs Šveics
tālr.: 26645563
e-pasts: vni.lvaleksejs.sveics

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Noliktavas telpas
Cena
Cena - 0,70 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 21.02.2018