Pārdod
Rīga, Nikolaja Rēriha iela 3
Zemes gabala platība - 501 m2
253 825,00 EUR
Publicēts 25.10.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0016
Būvju/telpu platība - 295.2 m2
Zemes gabala platība - 501 m2
Būvju skaits - 1
Informācija par izsoli
Datums: 30.11.2017
Laiks: 16:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Par objekta atkārtotas izsoles rīkošanu un cenas samazināšanu ir pieņemts atsevišķs lēmums.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa AS “SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 28.11.2017 16:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 70 EUR
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21383/20160527122959_Reriha3_uzmerisanas_lieta.pdf
files/ads/21383/20160530164643_Reriha3_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/21383/20170224132404_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 253 825,00 EUR

Rezultāti


Noslēgts līgums par Pārdod Rīga, Nikolaja Rēriha iela 3

Pārdots par 307825.00 EUR