Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Jelgava, Akadēmijas iela 3 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
2,85 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 02.08.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0004
Būvju/telpu platība - no 14.3 m2 Līdz 224.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1,3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkas 1. un 3.stāvā.
Informācija par izsoli
Datums: 16.08.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20422/20150126124403_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/20422/20150204233319_Pretendentu_pieteikšanas_iesniegums.pdf
files/ads/20422/20170227120513_Akadēmijas iela 3_ 1.stāva telpu plāns.jpg
files/ads/20422/20170227120528_Akadēmijas iela 3_3.stāva plāns.jpg
files/ads/20422/20170227120528_Akadēmijas iela 3_3.stāva plāns_.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 2,85 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgava, Akadēmijas iela 3 - Biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.