Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iznomā
Dobeles novads, Dobele, Viestura iela 12A - 1.stāvs, biroju telpa Nr.14
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
2,20 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 05.07.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4601 007 2902
Būvju/telpu platība - 10.4 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpu ēka 1.stāvā (telpa nr.14 ar kopējo platību 10,4m2).


Informācija par izsoli
Datums: 19.07.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu(Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/20118/20150126114852_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/20118/20150205002940_Pretendentu_pieteikšanas_iesniegums.pdf
files/ads/20118/20170705161736_Telpa Nr.14_telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 2,20 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Noslēgts līgums par Iznomā Dobeles novads, Dobele, Viestura iela 12A - 1.stāvs, biroju telpa Nr.14

Nomnieks: IK "Olga Daņilova" noslēdz līgumu par biroja telpu ēka 1.stāvā (telpa nr.14 ar kopējo platību 10,4m2).

Līguma noslēgšanas datums: 04.08.2017

Līguma darbības termiņš līdz: 19.07.2023


Publicēts lēmums par Iznomā Dobeles novads, Dobele, Viestura iela 12A - 1.stāvs, biroju telpa Nr.14

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: IK "Olga Daņilova" piedāvāja augstāko nomas maksu par biroja telpu ēka 1.stāvā (telpa nr.14 ar kopējo platību 10,4m2).

Līguma noslēgšanas termiņš: 02.08.2017.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000