Iznomā
Rīga, Elizabetes 2 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
7,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042 001
Būvju/telpu platība - no 14.7 m2 Līdz 1255.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2020.
Stāvs: 1,2,3,4,5 no 7
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Gadījumā, ja nomnieks vēlas nomāt telpu, vai telpu grupu, ar kopējo platību līdz 80m2, tad izsoles nosacīta(sākuma) nomas maksa ir 7,00 EUR/m2/mēnesī + PVN.
Ja nomnieks piesakās uz telpu grupu ar kopējo platību virs 80m2, tad izsoles nosacīta(sākuma) nomas maksa ir 6,00 EUR/m2/mēnesī + PVN (attiecināms tikai uz biroja telpām)
Informācija par izsoli
Datums: 31.05.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19507/20150128141128_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
files/ads/19507/20170125162350_1.stāvs_brīvas_telpas.jpg
files/ads/19507/20170125162351_3.stāvs_brīvas_telpas.jpg
files/ads/19507/20170209153039_5.stāva_plāns_.jpg
files/ads/19507/20170224122417_Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
files/ads/19507/20170309122043_2.stāva_brīvās_telpas.jpg
files/ads/19507/20170323162228_4.stāvs_brīvas_telpas.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 7,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Elizabetes 2 - Biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.