Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
13,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 03.05.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 0130
Būvju/telpu platība - 96.2 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 9 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā. Telpas nr.101-nr.106. Kopējā platība 96,2m2. Telpu plānu skat. pielikumā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.05.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/19392/20170424131324_Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
Telpu_nomas_līguma_paraugs.pdf
files/ads/19392/20170424131345_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .pdf
files/ads/19392/20170424131346_Talejas iela 1_telpu plāns.jpg
Talejas iela 1_telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 13,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 16.05.2017