Valde
Ronalds Neimanis

Valdes priekšsēdētājs

Ronalds Neimanis ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs kopš 2017.gada 18.septembra.

R.Neimanis no 2013.gada līdz 2017.gada septembrim bijis Rīgas Stradiņa universitātes Infrastruktūras departamenta direktors, kura pakļautībā bijusi RSU Būvniecības projektu, Saimnieciskās, Tehniskā un transporta, kā arī Iepirkumu nodaļas. Tāpat R.Neimanis no 2015.gada marta ieņem SIA „Vides investīciju fonda” valdes locekļa amatu. Šī amata ietvaros R.Neimanis veic klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī finanšu/ESKO pakalpojumu realizāciju.

R.Neimanim ir Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

 

 

Līga Ermane

Valdes locekle

Līga Ermane VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekles amatā apstiprināta 2016.gada 1.septembrī. Darba pienākumus sāka pildīt ar 2016.gada 3.oktobri.

L. Ermane iepriekš ieņēmusi vadošus amatus vairākos uzņēmumos, galvenokārt rūpējoties par uzņēmumu finanšu stratēģisko vadību. SIA “Ernst&Young Baltic” vadījusi konsultāciju projektus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī banku un finanšu sektora uzņēmumiem, VAS “Latvijas Pasts” ieņēmusi finanšu direktores amatu, kur rūpējusies par ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi, budžeta plānošanu un kontroli, ieviesusi jaunus finanšu vadības instrumentus, kā arī veikusi pienākumus saistībā ar nekustamo īpašumu attīstīšanu, pārvaldību un apsaimniekošanu no finanšu vadības aspekta.

Tāpat L.Ermane strādājusi arī vairākos apdrošināšanas jomas uzņēmumos. AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” pildījusi pakalpojumu attīstības un mārketinga nodaļas vadītājas pienākumus, savukārt AAS “Balta” Personu apdrošināšanas pakalpojumu attīstības daļā izstrādājusi un vadījusi personāla apmācību programmas.

L.Ermane ieguvusi maģistra grādu vadības zinātnē Latvijas Universitātē un šobrīd turpina maģistra studijas finanšu vadībā Banku augstskolā, papildu tam regulāri papildinot savas zināšanas arī dažādos kursos. 

 

 

Kitija Gruškevica

Valdes locekle

Kitija Gruškevica VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes locekles amatā apstiprināta 2017.gada 31.augustā. Darba pienākumus sāka pildīt 2017.gada 6.septembrī.

K.Gruškevica VNĪ valdē atbild par attīstības projektu jautājumiem. No 2013. līdz 2016.gadam Latvijas Universitātē (LU) ieņēmusi Rektora vietnieces amatu infrastruktūras attīstības jautājumos. Tāpat K.Gruškevica bijusi LU Infrastruktūras departamenta direktore, projekta vadītāja, Senatore, Stratēģijas komisijas locekle, Finanšu un budžeta komisijas locekle. K.Gruškevica organizējusi LU Torņakalna korpusa 1.kārtas projekta realizāciju, kā arī piedalījusies nākamo būvniecības kārtu stratēģiskajā plānošanā. Paralēli būvniecības procesa organizēšanai, K.Gruškevicas vadībā veiksmīgi tika veikta LU nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldības efektivizācija.

K. Gruškevica ir doktora grāda pretendente vadībzinātnē LU, kā arī profesionālā augstākā jurista izglītība.

 

 

Sigita Janvāre

Valdes locekle

Sigita Janvāre VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekles amatā apstiprināta 2017.gada 31.augustā. Darba pienākumus sāka pildīt 2017.gada 1.oktobrī.

S.Janvāre VNĪ valdē atbild par administratīvajiem jautājumiem.

No 2010.gada jūnija līdz 2017.gada septembrim bijusi SIA Lattelecom Iepirkumu nodaļas vadītāja. S.Janvārei ir vairāk kā 10 gadu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldībā un iepirkumu vadībā. No 1997. līdz 2010.gadam S.Janvāre SIA Lattelecom ieņēmusi Nekustamā īpašuma nodaļas Pakalpojumu vadītājas un Nekustamā īpašuma biznesa attīstības vadītājas amatus. Darba pienākumos ietilpa uzraudzīt un attīstīt loģistikas un noliktavas funkcijas uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma līdzekļu efektīvu izmantošanu. Tāpat S.Janvāre organizēja piegādātāju pārvaldības un vērtēšanas procesu, regulāri uzlabojot dažādus iepirkumu procesus. Tas ļāvis SIA Lattlecom attīstīt sniegtos pakalpojumus, paaugstinot uzņēmuma rentabilitāti un konkurētspēju tirgū.

S.Janvāre ir ieguvusi Maģistra grādu Sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē.

 

 

 

 

Andris Vārna

Valdes loceklis

Andris Vārna VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatā apstiprināts 2017.gada 31.augustā. Darba pienākumus sāka pildīt 2017.gada 1.oktobrī.

A.Vārna VNĪ valdē atbild par Klientu apkalpošanas funkciju.

No 2011. gada līdz 2017.gada septembrim pilda SEB bankas AS Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā. Galvenie amata pienākumi šajā amatā A.Vārnam ir nekustamo īpašumu pārvaldības vadība un kontrole Latvijas un Baltijas līmenī. Tāpat A.Vārna atbild par nekustamā īpašuma nomas portfeļa stratēģisko plānošanu, projektu un pakalpojumu izmaksu, kā arī investīciju finansēšanu un uzraudzību. A.Vārna, vienīgais Baltijas valstīs, ASV ir ieguvis Nekustamā īpašuma vadītāja sertifikātu (Certified Property Manager, CPM®).

A.Vārna Rīgas Tehniskajā universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. A.Vārna turpina papildināt savu izglītību Anglijā – British Institute of Facilities Management.