Valde
Valdes priekšsēdētājs
Valdes locekle
Valdes loceklis
Valdes locekle
Valdes locekle
Struktūrvienības
Valdes priekšsēdētāja asistente
Komunikācijas daļas vadītāja (medijiem)
Korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja (medijiem)
Klientu apkalpošanas un atbalsta daļas vadītāja
Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centra vadītāja
Kurzemes reģiona klientu apkalpošanas centra vadītāja
Latgales reģiona klientu apkalpošanas centra vadītāja
Personāla vadības daļas vadītāja
Personāla atlases un attīstības projektu vadītāja
Attīstības pārvaldes direktors
Attīstības pārvaldes direktora vietnieks
Attīstības pārvaldes direktora vietniece
Apsaimniekošanas pārvaldes direktors
Apsaimniekošanas pārvaldes direktora vietniece
NĪ ekspertīzes daļas vadītāja
NĪ pārvaldības daļas vadītāja p.i.
NĪ tehniskā servisa daļas vadītājs
NĪ formēšanas un reģistrācijas daļas vadītāja
Apbūvētās zemes atsavināšanas un nomas daļas vadītāja
NĪ izvērtēšanas un realizācijas daļas vadītāja
Klientu vadības daļas vadītāja p.i.
Vecākais publiskā sektora klientu vadītājs
Vecākais publiskā sektora klientu vadītājs
Vecākā publiskā sektora klientu vadītāja
Vecākā publiskā sektora klientu vadītāja
Juridiskās pārvaldes direktors
Juridiskās daļas vadītāja p.i.
Tiesību aktu daļas vadītāja p.i.
Līgumu daļas vadītāja
Iepirkumu daļas vadītāja
Dokumentu pārvaldības daļas vadītāja
Finanšu pārvaldes direktora vietnieks
Finanšu plānošanas un analīzes daļas vadītājs
Biznesa kontroles un atskaišu daļas vadītāja
Procesu kvalitātes vadības daļas vadītājs
IT daļas vadītājs
Iekšējā audita daļas vadītāja