previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Valsts vienota nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēma

Sistēmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts nekustamo īpašumu pārvaldes datu ievadi un uzkrāšanu, nodrošināt piekļuvi šiem datiem un iespēju analizēt visus valsts nekustamo īpašumu datus vienkopus.

Sistēma ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”.

 

NĪ Valdītāja lietotāja izveides kārtība

Lai NĪ valdītājs saņemtu galvenā lietotāja piekļuves rekvizītus, nepieciešams no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses uz elektroniskā pasta adresi vni@vni.lv nosūtīt šādu informāciju:

1. iestādes nosaukums;
2. iestādes juridiskā adrese;
3. iestādes reģistrācijas numurs;
4. iestādes tālruņa numurs;
5. iestādes e-pasta adrese;
6. lietotāja vārds, uzvārds;
7. lietotāja amats;
8. lietotāja tālruņa numurs;
9. lietotāja e-pasta adrese;
 

E-pasta tēmas laukā ir jābūt norādei, ka tas ir Valsts vienota NĪ IS lietotāja izveides pieprasījums

Piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti tikai uz e-pastā norādītā lietotāja e-pastu.