previous image button
next image button
close fullscreen container

Projektu vadītājs

vakance aktuāla līdz 10.07.2022 05:00

Galvenie pienākumi:

 • vadīt VNĪ stratēģiski nozīmīgus iekšējos attīstības projektus (pamatdarbības procesu digitālās transformācijas un inovāciju projektus):
  - plānot, izstrādāt biznesa aprēķinus un pamatojumu
  - plānot projekta aktivitātes, laika grafiku, budžetu
  - vadīt projekta aktivitāšu īstenošanu, vienoties un sekot līdzi uzdevumu izpildei termiņiem
  - veikt procesu veiktspējas mērījumus
  - pārliecināt visas puse par ieguvumiem, strādāt ar iebildumiem
  - veikt pētniecību un apzināt iespējamās alternatīvas un labās prakses, kas pieejamas tirgū
 • uzlabot iekšējos procesus, palielinot procesa veiktspējas efektivitāti, uzlabojot klientu pieredzi un lietotāju ērtību:
  - izstrādāt procesu aprakstus
  - īstenot LEAN metodiku procesu analīzē, izstrādāt datos balstītus priekšlikumus uzlabojumiem
  - spēja domāt un redzēt procesus plašāk, stratēģiskāk, lai tie kalpotu uzņēmuma mērķu sasniegšanai ilgtermiņā
 • piedalīties inovācijās:
  - spēja domāt radoši un būt daļai no inovāciju procesiem, piedāvāt jaunus, neordinārus risinājumus
  - attīstīt jaunas inovācijas.

Kompetences  prasības:

 • augstākā izglītība (biznesa vadībā, ekonomikā, finanšu vadībā, projektu vadībā u.c.)
 • pieredze projektu vadībā
 • izpratne par LEAN/AGILE principiem un to pielietošana praksē
 • zināšanas par projektu vadības procesu un metodēm, projekta dokumentācijas plūsmu
 • līdera prasmes, spēja motivēt projekta komandu rezultāta sasniegšanai
 • precizitāte, atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un stresa noturība
 • teicamas valsts valodas zināšanas un labas angļu valodas prasmes

Piedāvājam:

 • iespēju piedalīties VNĪ stratēģiskajos procesos un veidot pārmaiņas
 • vadīt aizraujošus un dažādus projektus, sasniegt ambiciozus mērķus
 • iespēju pierādīt sevi kā spēcīgu līderi
 • profesionālās apmācības un ikdienas profesionālais atbalsts prasmju pilnveidē
 • motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, apmaksātus profesionālos sertifikātus, papildus brīvdienas, mācības, u.c.)
 • elastīgu darba laiku un attālināta darba iespējas, modernu darba vidi un profesionālu komandu

Atalgojuma līmenis:   līdz 2200 bruto (pirms nodokļu nomaksas)

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".