previous image button
next image button
close fullscreen container
 vacancy_alt_img

Iepirkumu eksperts/-e (uz noteiktu laiku)

vakance aktuāla līdz 17.11.2023 05:00
 icon_alt_img

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt iepirkumu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām
 • analizēt ar iepirkumu procedūrām saistītos iespējamos riskus un piedāvāt risinājumus optimāla rezultāta sasniegšanai
 • sagatavot iepirkuma procedūru dokumentāciju
 • organizēt publisko iepirkumu komisiju darbu, piedalīties iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā
 • protokolēt iepirkumu komisiju sēdes
 • konsultēt struktūrvienību pārstāvjus par  iepirkumu metodēm un procedūru organizēšanu
 • savas kompetences ietvaros veikt saraksti ar piegādātājiem un IUB, argumentēt prasības, risināt problēmsituācijas
 icon_alt_img

Kompetences  prasības:

 • augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs
 • pieredze iepirkumu organizēšanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
 • zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu saistošajiem normatīviem un procedūrām
 • iemaņas iepirkumu procedūras dokumentācijas izstrādē (iepirkumu komisijas sēžu protokoli, iepirkumu procedūru nolikumi un lēmumu pamatojošā dokumentācija)
 • teicamas MS Office lietošanas prasmes
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām
 • organizētība, precizitāte, analītiskā domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, spēja strādāt komandā
 icon_alt_img

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt unikālos valstiskas nozīmes projektos, sasniegt ambiciozus mērķus
 • motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, apmaksātus profesionālos sertifikātus, papildus brīvdienas, mācības, u.c.)
 • profesionālās attīstības iespējas
 • elastīgu darba laika organizāciju un attālināta darba iespējas
 • modernu darba vidi un profesionālu, atsaucīgu komandu
 • darbs uz noteiktu laiku (~1,5 g.)

Atalgojuma līmenis:  līdz 2000 bruto (pirms nodokļu nomaksas)

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".