previous image button
next image button
close fullscreen container
 vacancy_alt_img

Būvuzrauga palīgs

vakance aktuāla līdz 26.05.2023 05:00
 icon_alt_img

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties mūsdienīgu, inovatīvu, sarežģītu infrastruktūru (publiskas ēkas) īstenošanā
 • sadarbībā ar sertificētu būvuzraugu piedalīties būvdarbu būvuzraudzībā atbilstoši būvprojektam un normatīvajiem aktiem, uzņēmuma vadlīnijām
 • būvuzraudzības kompetences ietvaros: 
  -    analizēt projekta tehnisko dokumentāciju un ziņot par neatbilstībām 
  -    fiksēt konstatētos būvniecības defektus, informēt atbildīgo būvuzraugu
  -    kontrolēt fiksēto defektu novēršanu un uzturēt defektu datu bāzi
  -    kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti, materiālu un tehnoloģiju atbilstību
  -    analizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus
  -    kontrolēt būvdarbu gaitu saskaņā ar kalendāro grafiku
  -    ziņot atbildīgajam būvuzraugam par potenciālajiem riskiem projekta realizācijai
  -    piedalīties būvsapulcēs , u.c.
 icon_alt_img

Kompetences  prasības:

 • vēlama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs (var būt pēdējo kursu students)
 • zināšanas un izpratne par būvniecības procesu un tā posmiem
 • vēlama pieredze būvniecībā
 • izteikta iniciatīva, precizitāte, atbildības sajūta
 • obligātas teicamas valsts valodas zināšanas
 • labas MS Office datorprogrammu zināšanas, vēlamas speciālās programmu zināšanas (piemēram, Autocad)
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība
 icon_alt_img

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā, iespēja piedalīties unikālu projektu īstenošanā
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, apmaksātus profesionālos sertifikātus, papildus brīvdienas, mācības, u.c.)
 • profesionālās attīstības iespējas
 • elastīgu darba laika organizāciju un iespēju strādāt attālināti
 • modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu

Atalgojuma līmenis:  līdz 1400 bruto (pirms nodokļu nomaksas)

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. 

Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".