previous image button
next image button
close fullscreen container

Publiskām personām un sabiedriskā labuma organizācijām nodotā un piedāvātā kustamā manta - publicēti līdz 17.01.2022

Publiskas personas vai tās iestāžu un sabiedriskā labuma organizāciju vajadzību pēc citai publiskai personai nevajadzīgās valsts kustamās mantas noskaidrošana

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 21.punktā noteiktajai kārtībai