previous image button
next image button
close fullscreen container

Atbilstoša darba vide ir būtisks priekšnosacījums gan darbinieku, gan klientu apmierinātībai, gan arī efektīvai virzībai uz veiksmīgu darba rezultātu, lai sasniegtu iestādes galveno mērķi – mazināt atkārtotu noziedzības risku, veicinot probācijas klientu iekļaušanos sabiedrībā. Jaunās telpas un modernais aprīkojums ir ieguldījums Valsts probācijas dienesta darba efektivitātes paaugstināšanā, kā arī finanšu resursu ietaupīšanā ilgtermiņā.

Jānis Bordāns, LR tieslietu ministrs (2019 - )

Projekta sagatavošana
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam
2018
2018
2019
2019
Projekta sagatavošana
2018
Būvdarbu līgums
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2019

Ēkas 1., 3. un 4. stāvā tika veikti atjaunošanas darbi un iekštelpu pārplānošana, ierīkotas konferenču un nodarbināto atpūtas telpas, nomainīti iekšējie inženiertīkli, izbūvētas drošības sistēmas, atsevišķas telpas aprīkotas ar gaisa kondicionēšanas iekārtām, uzcelts arī arhīvs, palīgtelpas, labierīcības un dušas telpas. Kopā ar klientu esam radījuši probācijas dienesta darba specifikai pielāgotu vidi, vienlaikus domājot par darba efektivitātes palielināšanu.