previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir atjaunot vienu no Rīgas centra pazīstamākajām ēkām, kas zināma arī kā “Saktas” māja.

Ēkai tiks atjaunota fasāde, kā arī nomainīti jumta skārda elementi, fasāžu apgaismojums un izveidota zemējuma kontūra, tā atjaunojot nama zibensaizsardzību.

Pēc atjaunošanas ēka kļūs pievilcīgāka apmeklētājiem, tāpat paaugstināsies šī īpašuma vērtība un ilgmūžība. Pēc atjaunošanas ēkai tiks uzlabots publiskais tēls – tai tiks atcelts vidi degradējošas būves statuss, tāpat paaugstināsies īpašuma vērtība un ilgmūžība.

Atjaunošanas darbus veiksim saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādēm, rūpējoties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Lai gūtu skaidrību par saglabājamām vērtībām, namam tika veikta arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte. Darbi notiks ēkas iemītniekiem atrodoties telpās, iespējami netraucējot to darbībai. Atjaunošanas darbus iecerēts pabeigt jau šā gada rudenī.


Renārs Griškevičs,
VNĪ valdes priekšsēdētājs

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2021
2023
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2021
Nodošana klientam
2023


Ēkas vēsture

Četrstāvu mūra ēka, ko tagad zinām kā “Saktas” māju, ir celta 1869.gadā kā daudzdzīvokļu īres nams pēc arhitekta Heinriha Kārļa Šēla projekta. Nama īpašniek bija pazīstama Rīgas būvuzņēmēju Krīgeru ģimene. 1912.gadā māja piebūvēja ceturto stāvu, pārbūves projekta autors – arhitekts Mārtiņš Nukša. Pirmajā stāvā vienmēr ir bijušas publiskas telpas. Uzreiz pēc uzcelšanas tajā darbojās Frankes kafejnīca – restorāns un Johana fon Manteifela fotoateljē. 1941.gadā pēc nacionalizācijas ēku sāka izmantot Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās, kā arī Vēstures un filoloģijas fakultātes vajadzībām. LU Vēstures un filozofijas fakultāte ēkā atradās līdz 2009.gadam. 1964.gadā te tika atklāts populārais dāvanu un suvenīru veikals “Sakta”, bet kopš 2006.gada šajās telpās darbojas Latvijas Pasta nodaļa. Tāpat no 2014.gada maija ēkā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.