previous image button
next image button
close fullscreen container


Saeimas nama pārbūves mērķis ir ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa atjaunošana, un mūsdienīgu telpu ierīkošana Latvijas Republikas Saeimas vajadzībām.

Projekta rezultātā tiks uzlabots ēkas tehniskais un vizuālais stāvoklis, nodrošinot tās ilgmūžību, kā arī ierīkotas mūsdienīgas  telpas, nodrošinot Latvijas Republikas Saeimas darbiniekus ar mūsdienu prasībām atbilstošām darba telpām.

Lai veiktu visus nepieciešamos darbus, uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, nodrošinātu tās ilgmūžību un ierīkotu Latvijas Republikas Saeimas vajadzībām atbilstošas telpas, atbilstoši MK rīkojumam ir piešķirts finansējums 34 083 692 EUR (ar PVN) apmērā.

Saeimas nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 6583, nosaukums: "Sabiedriska ēka, tagad LR Saeima"). Tas tika uzbūvēts Vidzemes bruņniecībai 1863.-1867. gadā pēc baltvācu arhitekta Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa projekta.

Esam pagodināti par izrādīto uzticību VNĪ ēku atjaunošanas pieredzei un atbildīgi izturamies pret uzdevumu vadīt šīs Latvijas valstij īpaši nozīmīgās ēkas pārbūvi un restaurāciju un metu konkursa norisi. Arhitektiem tā ir lieliska iespēja parādīt savu varēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un funkcionālu telpu un interjera risinājumu, vienlaikus saglabājot vēstures liecības. Piedāvājumu sagatavošanai ir atvēlēti vairāki mēneši un esmu pārliecināta, ka konkursa rezultātā iegūsim labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Saeimas nama atjaunošanas vīziju. Tad ēka atdzims jaunā kvalitātē un tā varēs kalpot un darīt godu Latvijas valstij vēl simtiem gadu.

VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Projekta sagatavošana
Metu konkurss
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2021
2024
2027
2030
2030
Projekta sagatavošana
2021
Metu konkurss
2024
Būvdarbi
2027
Nodošana ekspluatācijā
2030
Nodošana klientam
2030