previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu.

Projektā plānots turpināt modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” pārbaudes infrastruktūru,  izbūvēt autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes termināli kā piebūvi galvenajai administratīvajai ēkai, veicot nepieciešamos pieslēgumus ēkai, kā arī pārbūvējot ārējos un iekšējo inženiertīklus apjomā, kas nepieciešams piebūves funkcionēšanai.

Projekta rezultātā tiks nodrošinātas iespējas dienesta darbiniekiem īstenot efektīvāku un iedarbīgāku kontroli, izmantojot mūsdienīgas bezkontakta kontroles iekārtas (rokas bagāžas skeneri u.c.), savlaicīgi identificējot pārkāpumus uz robežas akcīzes preču pārvadāšanā, attiecīgi mazinot draudus Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikai, kas veicinās ekonomisko noziegumu novēršanas uzlabošanu, vienlaikus nodrošinot valsts biodrošību. Kā arī tiks radīti droši un ērti apstākļi personām, kas šķērso robežu, bez liekām rindām iziet rokas bagāžas un pasu kontroles procedūras, saskaņā ar Šengenas un Frontex vadlīnijām.

Gan starptautiskā tirdzniecība, gan tehnoloģijas dinamiski attīstās, un muitas dienestam ir jāatbilst šīm tendencēm. Lai īstenotu mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstošu preču robežkontroli, nodrošinot godprātīgiem komersantiem ātru un ērtu robežas šķērsošanu, ir vitāli svarīgi stiprināt dienestu kapacitāti un veidot infrastruktūru, kas atbalsta un veicina kontroles efektivitātes celšanu. Latvijas RŠV un muitas kontroles aprīkojuma modernizācija noris nepārtraukti.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā,
Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls

 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam
2021
2022
2022
2023
2023
2023
Projekta sagatavošana
2021
Būvprojekta izstrāde
2022
Būvdarbu līgums
2022
Būvdarbi
2023
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2023
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

“Robežšķēsošanas vietas "Terehova" attīstības modernizācijas II etaps” (EEZ-Terehova), kas tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Iekšlietu ministrijas programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova"” ietvaros.  

Projekta mērķis ir:

Paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu.

Projekta galvenās darbības:

Projektā plānots turpināt modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” pārbaudes infrastruktūru,  izbūvēt autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes termināli kā piebūvi galvenajai administratīvajai ēkai, veicot nepieciešamos pieslēgumus ēkai, kā arī pārbūvējot ārējos un iekšējo inženiertīklus apjomā, kas nepieciešams piebūves funkcionēšanai.

Projekta ieguvumi:

Projekta rezultātā:

  • Tiks nodrošinātas iespējas dienesta darbiniekiem īstenot efektīvāku un iedarbīgāku kontroli, izmantojot mūsdienīgas bezkontakta kontroles iekārtas (rokas bagāžas skeneri u.c.), savlaicīgi identificējot pārkāpumus uz robežas akcīzes preču pārvadāšanā, attiecīgi mazinot draudus Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikai, kas veicinās ekonomisko noziegumu novēršanas uzlabošanu, vienlaikus nodrošinot valsts biodrošību;
  • Tiks radīti droši un ērti apstākļi personām, kas šķērso robežu, bez liekām rindām iziet rokas bagāžas un pasu kontroles procedūras, saskaņā ar Šengenas un Frontex vadlīnijām.

Projekta termiņš un finansējums:

Projekts tiks realizēts no 2020.gada jūlija līdz 2023. gada 31.decembrim.

Kopējais projekta finansējums VNĪ sastāda 1 839 916 EUR (no tā EEZ finanšu instrumenta finansējums 85% un Nacionālais līdzfinansējums 15%).

Projekta mērķa grupa:
Valsts ieņēmuma dienests un Valsts robežsardze

Saite uz programmas mājas lapām: www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv

Programmas  sauklis: Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!