previous image button
next image button
close fullscreen container
Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2013
2015
2015
2016
2016
Projekta sagatavošana
2013
Būvprojekta izstrāde
2015
Būvdarbi
2015
Nodošana ekspluatācijā
2016
Nodošana klientam
2016

1) Raiņa un Aspazijas vasarnīcas rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā; 2) Raiņa muzeja “Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā; 3) Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.             

 

Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte dalās sajūtās: “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana apliecina, ka esam kļuvuši par nobriedušu kultūras tautu, kas rūpējas par savu pagātnes mantojumu – kā garīgo, tā materiālo. Latvijas iedzīvotāji, būvniecības, arhitektūras, dizaina, kā arī muzeju nozares speciālisti Eiropā un Amerikā ir novērtējuši Raiņa muzejā “Tadenava”, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā un Raiņa un Aspazijas mājā paveikto.”

Projekta mērķis – rekonstruēt un restaurēt Raiņa un Aspazijas muzeja trīs ekspozīciju vietas: Raiņa muzeju “Tadenava”, Raiņa un Aspazijas vasarnīcu un Raiņa un Aspazijas māju, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.