previous image button
next image button
close fullscreen container

Projektā plānota pieredzes apmaiņa par robežkontroles un muitas kontroles nodrošināšanu starp Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas atbildīgajiem kontroles dienestiem, lai labāk novērstu drošības riskus, aizsargātu valsts robežu un padarītu robežas šķērsošanu ātrāku. Savukārt projekta vadošais partneris no Krievijas uzlabos pievadceļa infrastruktūru uz RŠV “Bruņiševo”, kas atrodas Krievijas Federācijā pretī vietējas nozīmes RŠV “Pededze”.

Projekta galvenās darbības ir piedalīšanās projekta vadošā partnera – Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju politikas komitejas – organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos, koordinējot kontroles dienestus.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Arta Kronberga,
VNĪ Attīstības projektu vadītāja

Būvdarbi
Nodošana klientam
2020
2022
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022
Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projektētais:
Projektētājs Krievijas Federācijā

Projekta stadija:
Izstrādāts

Projekta statuss:
Nodošana ekspluatācijā

Nodošanas gads:
2022. gada 30. jūnijs

Objekta adrese:
Lavri– RŠV “Bruņiševo”, Pleskavas reģions, Krievijas Federācija 

Platība (m2):
4,2 km

Investīcijas EUR:
 2 000 000 EUR

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: 
Pievadceļa Lavri – RŠV “Bruņiševo” infrastruktūras uzlabošana (Cross border roads/EKI-ceļi, LV-RU-001).

Projekta mērķis:
Uzlabot 4,224 km pievedceļa RŠV “Bruņiševa” (Krievijas Federācijā) kvalitāti, nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Krievijas kontroles iestādēm, kā arī īstenot informatīvo kampaņu robežšķērsotājiem, lai uzlabotu to zināšanas par robežšķērsošanas jautājumiem, šādi palielinot robežšķēsošanas vietu caurlaidību. 

Projekta galvenās darbības:
Piedalīties  projekta vadošā partnera – Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju politikas komitejas – organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos, koordinējot kontroles dienestus (Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts robežsardzi, Pārtikas un veterināro dienestu), lai uzlabotu kontroles iestāžu ikdienas kontaktus un sadarbību, apmainītos ar pieredzi robežšķērsošanas jautājumos.  

Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2019. gada 1. maija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Kopējais projekta finansējums Krievijas pusei ir 2 000 000 EUR,  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektā piedalās bez finansējuma.

Projekta ieguvumi:  
Uzlabota ceļa infrastruktūra Krievijas pusē, izglītoti un zinoši robežas šķērsotāji abās robežas pusēs, uzlabota sadarbība starp Latvijas un Krievijas kontroles iestādēm. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
04.06.2019. noslēgts partnerības līgums ar projekta vadošo partneri.
21.06.2019. Projekta vadošais partneris noslēdzis granta līgumu ar Programmas vadošo iestādi Latvijā – VARAM.
26.09.2019. VAS “Valsts nekustamie īpašumi" pārstāvji piedalās vadošā partnera organizētajā projekta atklāšanas pasākumā  un sniedz informāciju par saistīto projektu un tajā plānotajiem infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem robežšķērsošanas vietā  “Terehova”. 
27.04.2021. Pieredzes apmaiņas pasākums reģionālā līmenī starp Krievijas Federācijas Muitas dienestu  un Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldi (organizēts ar ZOOM aplikācijas palīdzību).