previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir RŠV “Silene” un “Pāternieki” infrastruktūras modernizācija, lai sakārtotu esošo pamata kontroles infrastruktūru, plānojot ieguldījumus gan ēkās, gan ceļa infrastruktūrā, lai uzlabotu esošās infrastrulūras tehnisko stāvokli un kontroles dienestu darba vidi, kvalitāti. 
Projekta realizācijas gaitā ir pārbūvētas RŠV teritorijas, paplašināts pārbaudes joslu skaits, uzstādīti elektroniskie satiksmes organizācijas informatīvie paneļi, paplašināts stāvlaukums kravas auto vajadzībām, kā arī nomainīts ēku jumta segums, atjaunotas fasādes un veikti citi darbi.

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2019
2020
2021
2022
Projekta sagatavošana
2019
Būvprojekta izstrāde
2020
Būvdarbi
2021
Nodošana klientam
2022