previous image button
next image button
close fullscreen containerProjekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu – valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Lielo ģildi, izveidojot Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vajadzībām piemērotu infrastruktūru. Pārbūves un restaurācijas laikā plānots pilnībā ēkas autentiskumu, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu.

Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai prioritāri plānots pārbūvēt un aprīkot Lielo zāli. Tostarp tiks pārbūvēta gan skatuve, gan zemskatuve, pārplānotas skatītāju sēdvietas, kā arī paredzēts atbilstošs izvietojums skaņas un gaismu tehniķiem. Tāpat plānots pārbūvēt zāles tehnisko aprīkojumu – griestu konstrukcijas.

Ēkā plānots arī restaurēt un pārbūvēt koka logus un durvis, pārbūvēt elektroinstalāciju, labierīcības pagraba stāva līmenī, tajā skaitā ūdens un sadzīves kanalizācijas inženiertīklus, apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu, kā arī pielāgot telpas administrācijas un mūziķu vajadzībām. Vides pieejamības nodrošināšanai un koncertzāles aprīkojuma piegādei plānots izbūvēt jaunu pasažieru / kravas liftu.

Līdz ar to Lielajā ģildē notiekošie pasākumi būs pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši vājdzirdīgiem klausītājiem. Notiekošos koncertus un pasākumus būs iespējams profesionāli ierakstīt, tā ļaujot tos dzirdēt visplašākajai sabiedrībai un saglabāt nākamajām paaudzēm. Savukārt jaunais koncertzāles aprīkojums būs piemērots arī koru vai džeza koncertiem. Tiek prognozēts, ka apmeklētājiem koncertzāle būs pieejama vismaz 100 dienu gadā, bet apmeklējumu skaits palielināsies par vismaz 7470.
Projekta ietvaros plānots īstenot projekta II posmu, veicot izstrādātā būvprojekta būvdarbus - pārbūvēt ēkas iekšējo apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu, pārbūves Lielo zāli, palielinot zāles kapacitāti, uzlabojot akustiku. Tā pat projekta ietvaros ēka tiks pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot pasažieru liftu, indukcijas cilpu. Tā pat, plānots uzlabot energoefektivitāti ēkā, veicot logu un durvju restaurāciju, jumtu siltināšanu. 

Lielā ģilde ir arhitektūras stilu saplūsmes ziņā unikāla ēka ar 700 gadu ilgu vēsturi un dažādu gadsimtu interjera liecībām. Kopš 20. gadsimta 60. gadiem tā ir Rīgas galvenā filharmoniskā koncertzāle, tajā muzicējuši ievērojami Latvijas un citzemju mākslinieki. Lai gan Rīga nepacietīgi gaida jaunu, mūsdienīgu akustisko koncertzāli, Lielā ģilde vienmēr paliks Vecrīgas un klasiskās mūzikas simbols. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir šīs lieliskās ēkas iemītnieks un apsaimniekotājs beidzamos 30 gadus, un mēs esam laimīgi, ka valsts atradusi finanšu līdzekļus, lai veiktu Lielās ģildes nopietnu tehnisko remontu.

Indra Lūkina,
LNSO valdes locekle

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Projektē un būvē līguma parakstīšana


2024
2024
2024
Projekta sagatavošana
2024
Būvprojekta izstrāde
2024
Projektē un būvē līguma parakstīšana
2024
Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Projekta I posma pabeigšana


2020
2022
2022
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2022
Projekta I posma pabeigšana
2022


Ēkas vēsture

Lielā ģilde ir viena no vecākajām un interesantākajām Rīgas ēkām, te atrodas viena no senākajām un skaistākajām Rīgas koncertzālēm. Ēka ir XIV gs. kultūrvēsturisks piemineklis. Laika gaitā nams ticis vairākkārt paplašināts. Ārējo izskatu visbūtiskāk mainīja barokālās fasādes izbūve 1697.gadā, bet iekštelpas pārveidotas vairākas reizes, piemērojoties nama dažādajām funkcijām. Šodien Lielā ģilde ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvieta. Ņemot vērā ēkas īpašo statusu, lai saglabātu kultūras mantojumu un ēkas arhitektonisko vērtību, tās atjaunošanas procesam ir īpašas prasības, un tam jānotiek sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums:
Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā

Projekta mērķis:
Projekta "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" mērķis ir VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī attīstot ar to saistītos pakalpojumus.

Projekta galvenās darbības:
Saskaņā ar Ministru Kabineta lēmumu, projekts “Lielās Ģildes pārbūve Amatu ielā 6, Rīgā” tiek sadalīts divos posmos. Projekta I posms tiek īstenots 2014.-2020.gada plānošanas periodā, savukārt projekta II posmu plānots īstenot 2021.-2027. gada plānošanas periodā. I posmā tiek izstrādāts būvprojekts un veikta tā ekspertīze, savukārt būvdarbus plānots īstenot projekta II posmā.

Projekta 1.posma ietvaros paredzēts izstrādātā būvprojektu, paredzot ēkas pārbūvi un restaurāciju, pilnībā saglabājot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa autentiskuma un oriģinālās substances pakāpi, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu: lielās zāles pārbūve un aprīkošana; koka logu un durvju restaurācija, pārbūve; jauna pasažieru/kravas lifta izbūve - vides pieejamības nodrošināšanai un koncertzāles aprīkojuma piegādei; labierīcību pārbūve (pagraba stāva līmenī), t.sk. ūdens un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu pārbūve; telpu pielāgošana administrācijas un mūziķu vajadzībām; Elektroinstalāciju, elektroiekārtu pārbūve; apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas pārbūve.

Projekta ietvaros plānota pārbūve un restaurācija, pilnībā saglabājot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa autentiskuma un oriģinālās substances pakāpi, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu: lielās zāles pārbūve un aprīkošana; koka logu un durvju restaurācija, pārbūve; jauna pasažieru/kravas lifta izbūve - vides pieejamības nodrošināšanai un koncertzāles aprīkojuma piegādei; labierīcību pārbūve (pagraba stāva līmenī), t.sk. ūdens un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu pārbūve; telpu pielāgošana administrācijas un mūziķu vajadzībām; Elektroinstalāciju, elektroiekārtu pārbūve; apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas pārbūve.

Projekta ietvaros tiks radīti jauni kultūras pakalpojumi: koncertzālē "Lielā ģilde" notiekošie pasākumi būs pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši vājdzirdīgajiem klausītājiem, koncertzālē notiekošos koncertus un pasākumus būs iespējams profesionāli ierakstīt, padarot tos pieejamus visplašākajai sabiedrībai un saglabāt nākamajām paaudzēm, koncertzāles jaunais aprīkojums ļaus papildināt tur notiekošo pasākumu klāstu ar populāro mūziku, piemēram, kora vai džeza koncertiem.

Projekta ilgums:
15 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas:
Projekta I posma izmaksas ir 432 599,95 eiro bez PVN, tai skaitā 85% jeb 367 709,96 ERAF finansējums, 15% jeb 64889,99 Valsts budžeta finansējums.

Projekta plānotais rezultāts:
Pēc projekta I posma īstenošanas Lielās Ģildes ēkai būs izstrādāts būvprojekts, kā rezultātā būs nepieciešams īsāks laika posms projekta II posma īstenošanai – pilnībā pabeigtiem būvdarbiem. 
2020. gada jūnijs – parakstīts līgums par projektēšanas darbu veikšanu
2022.gada jūlijs – izstrādāts būvprojekts, saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
2022. gada novembris – pabeigts projekts. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un veikti būvdarbi, atjaunojot ēku 1 456 m2 platībā. Kā arī, pateicoties projekta īstenošanai, tiek prognozēts apmeklējumu skaita pieaugums par vismaz 7 470 apmeklējumiem, nodrošinot objekta pieejamību apmeklētājiem vismaz 100 dienas gadā.

Projekts pabeigts:
31.10.2022

Informācija atjaunota: 13.12.2022

 tabs_alt_img


Projekta II posma nosaukums:
Lielās ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā II posms

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu – valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Lielo ģildi, izveidojot Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vajadzībām piemērotu infrastruktūru. Pārbūves un restaurācijas laikā plānots pilnībā ēkas autentiskumu, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu.

Projekta galvenās darbības:

Projekta ietvaros plānots īstenot projekta II posmu, veicot izstrādātā būvprojekta būvdarbus. Plānots pārbūvēt ēkas iekšējo apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu, pārbūvēt Lielo zāli, palielinot zāles kapacitāti, uzlabojot akustiku. Tā pat, plānots uzlabot energoefektivitāti ēkā, veicot logu un durvju restaurāciju, jumtu siltināšanu. 


Projekta kopējās izmaksas:

1. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās";
2. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus".

Projekta investīcijas:
Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 14 miljoniem eiro.


Informācija atjaunota:
02.11.2023