previous image button
next image button
close fullscreen container


Valsts robežapsardzības efektivitātes celšana, nodrošinot situācijai atbilstošus robežapsardzības apstākļus, ir uzskatāma par valsts drošības interešu aizsardzību, novēršot iespējamu valsts apdraudējumu, proti, nekontrolētu migrantu plūsmas pieaugumu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas izbūves infrastruktūras izbūves likumā un tā anotācijā, nepieciešams izbūvēt atbilstošu infrastruktūru. Paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu, patruļtakas, patruļlaipas, tuneli dzelzceļa sliežu šķērsošanai u.c. Ņemot vērā zemes gabalu gatavību būvdarbiem, sākotnējā prioritāte ir atbilstoša AS "Latvijas valsts meži" plānotajiem izciršanas darbiem -  85,8 km garumā. Savukārt, otrās kārtas darbu apjoms ietver 63,9 km, tādējādi aptverot visu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas sauszemes posmu.
Lai risinātu drošu dzīvnieku pārvietošanos, veikts pētījums, kura rezultātā izstrādāta dzīvnieku pārvietošanās ceļu karte un dzīvnieku pāreju risinājums, kuru izstrādāja LVMZI "Silava". Tas ir būtisks priekšnoteikums būvprojekta izstrādei un būvprojekta saskaņošanai. 
Būvprojekta rasinājumi tiks pielāgoti katrai konkrētai teritorijai un faktiskajiem dabas apstākļiem - purvi, kraujas, applūstošas teritorijas, ezeru šķērsojumi. Svarīgi infrastruktūru pielāgot tā, lai tā būtu gan ilgtspējīga, gan arī ekonomiski pamatota.  

Baltkrievijas organizētais hibrīdkarš, Krievijas izvērstā nežēlīgā karadarbība Ukrainā un Baltkrievijas atbalsts Krievijas veiktajām darbībām ir radījis akūtu nepieciešamību būtiski stiprināt ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas Savienības ārējo robežu ar abām šīm valstīm. Pie tā aktīvi strādā gan Iekšlietu ministrija sadarbībā ar iekšlietu dienestiem, gan citas institūcijas. Mūsu dienesti ikdienā nodrošina kārtību un drošību uz valsts robežas, bet vienlaikus hibrīdkara apstākļos turpinām aktīvi un mērķtiecīgi strādāt pie infrastruktūras izveides, kas palīdzēs dienestiem apturēt centienus nelegāli šķērsot robežu.
Robežas infrastruktūras būvniecības projekts ir uzticēts Valsts nekustamajiem īpašumiem, kas to veiksmīgi īsteno

Kristaps Eklons,
LR Iekšlietu ministrs

Projekta priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2021
2022
2022
2023
Projekta priekšizpēte
2021
Būvprojekta izstrāde
2022
Būvdarbi
2022
Nodošana klientam
2023
Projekta priekšizpēte
Projektēšana
Atmežošana
Būvdarbi
Nodošana klientam


2022
2023
2023
2023
2024
Projekta priekšizpēte
2022
Projektēšana
2023
Atmežošana
2023
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024