previous image button
next image button
close fullscreen container


Kinoloģijas centra izveide Rēzeknē muitas darba suņu apmācībai.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu, uzlabojot Latvijas muitas kinoloģijas dienesta kapacitāti.

Projektā plānots pārbūvēt noliktavas telpu Maskavas ielā 30, Rēzeknē par modernu kinoloģijas centru, izveidojot muitas darba suņiem apmācību telpu un izbūvējot labiekārtotus voljērus, kur uzturēties no apmācībām brīvajā laikā ar iežogotu pastaigu laukumu.

Projekta rezultātā tiks stiprināta Latvijas muitas kinoloģijas dienesta kapacitāte, jo sunīši tiks labāk apmācīti meklēt kontrabandas preces dažādos apstākļos: gan  kāpjot uz speciāli izveidotas platformas un strādājot augstumā, gan ielienot apskates bedrē  un tur meklējot slēpni. Rezultātā mūsu Austrumu robeža iegūs labāk sagatavotus suņus, kas spēs uzrādīt augstāku sniegumu kontrabandas preču identificēšanā muitas kontroles punktos, gan starptautiskās sacensībās.  

Kinoloģijas centrs palīdzēs stiprināt VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas dienesta kapacitāti, nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību vidi.  Šī joma nepārtraukti attīstās, tādēļ modernizēta kinologu un darba suņu apmācību infrastruktūra ir ļoti nozīmīgs solis dienesta darbības tālākai attīstībai.

Valdis Bikovskis
VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas daļas vecākais muitas eksperts 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
2019
2020
2023
2024
Projekta sagatavošana
2019
Būvprojekta izstrāde
2020
Būvdarbi
2023
Nodošana ekspluatācijā
2024
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Kinoloģijas centra izveide Rēzeknē muitas darba suņu apmācībai (EEZ-kinoloģija), kas tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Iekšlietu ministrijas programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova"” ietvaros.  

Projekta mērķis ir:
Paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu, uzlabojot Latvijas muitas kinoloģijas dienesta kapacitāti.

Projekta galvenās darbības:
Projektā plānots pārbūvēt noliktavas telpu. Maskavas ielā 30, Rēzeknē par modernu kinoloģijas centru, izveidojot muitas darba suņiem apmācību telpu un izbūvējot labiekārtotus voljērus, kur uzturēties no apmācībām brīvajā laikā ar iežogotu pastaigu laukumu.

Projekta termiņš un finansējums:
Projekts tiks realizēts no 2020.gada jūlija līdz 2024. gada 30.aprīlim.

Kopējais projekta finansējums VNĪ sastāda 757 731,22 EUR (594 118 - EEZ finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%, 117 113,22 EUR – VB dotācija PVN izmaksu segšanai, 46 500 – VNĪ finansējums).

Projekta mērķa grupa:
Valsts ieņēmuma dienesta Latvijas muitas kinoloģijas dienests

Projekta ieguvumi:
Projekta rezultātā tiks stiprināta Latvijas muitas kinoloģijas dienesta kapacitāte, jo sunīši tiks labāk apmācīti meklēt kontrabandas preces dažādos apstākļos:  gan  kāpjot uz speciāli izveidotas platformas un strādājot augstumā, gan ielienot apskates bedrē  un tur meklējot slēpni. Rezultātā mūsu Austrumu robeža iegūs labāk sagatavotus suņus, kas spēs uzrādīt augstāku sniegumu kontrabandas preču identificēšanā muitas kontroles punktos, gan starptautiskās sacensībās.  

Projekta realizācijai piesaistītie uzņēmēji:

  • Būvnieks: SIA “HAGBERG Construction”,  08.2023. noslēgts līgums par summu 452 646,42 EUR bez PVN.
  • Būvuzraugs: SIA “Baltline Globe”, 06.2021. noslēgts līgums par summu 9350,50 EUR bez PVN, 920 EUR par garāžas demontāžas darbiem)
  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA “CMB”, 10.2022. noslēgts līgums par summu 35 100 EUR bez PVN.

Programmas  sauklis: Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!
Saite uz programmas mājas lapām: www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv .