previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir padarīt ēku vizuāli pievilcīgāku tās iemītniekiem un apmeklētājiem.

Ēkai tiek atjaunota fasāde, logi, veikta logu nomaiņa, sakārtota zibensaizsardzība, kā arī legalizēts nelegāli izbūvētais apjoms. Tāpat tiks izstrādāts un būvvaldē apstiprināts būvprojekts balkonu demontāžai.

Tādējādi pēc darbu veikšanas būs uzlaboti ēkas ekspluatācijas apstākļi.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas koka logu restaurāciju, jumta nomaiņas darbus un fasādes remontdarbus, tai skaitā brandmūra siltināšanu. Ņemot vērā, ka ēka ir noteikts statuss kā „Rīgas vēsturiskais centrs”, minētie darbi būtiski uzlabos ēkas vizuālo stāvokli un energoefektivitāti, kā arī esošo logu restaurācija palīdzēs klientu telpās nodrošināt atbilstošu mikroklimatu.

Kristaps Štorhs,
VNĪ nekustamā īpašuma vadītājs

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2018
2020
2022
2022
2022
Projekta sagatavošana
2018
Būvprojekta izstrāde
2020
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2022
Nodošana klientam
2022